”Det är ingen rättighet för bilar att få förorena städerna”

Beskedet att regeringen äntligen ger grönt ljus för kommunerna att införa miljözoner för bilar är välkommet. Miljözonerna kommer att ha en positiv inverkan på klimat, hälsa och luftkvalitet. Det ger kommunerna möjlighet att hindra de smutsigaste fordonen från att sprida föroreningar i områden där många människor vistas.

Miljözoner är en rimlig och rättvis reform. Det ingår ingen automatisk rätt att bullra, förorena och använda stora ytor i städerna när du köper en ny bil, säger Johanna Sandahl.

Frågan om miljözoner i städer är något Naturskyddsföreningen arbetat för under nära ett decennium. Och trots dragkampen mellan miljöintressen och andra aktörer ser det aktuella förslaget om miljözoner ut att långsiktigt kunna bidra till minskad miljö- och hälsopåverkan från transporter. Det viktiga nästa steget är att kommunerna faktiskt använder verktyget miljözoner i samtliga motiverade områden för att skydda människor och miljön.

- Kommunerna måste sätta hälsa, klimat och luftkvalitet först och våga införa de strängaste kraven i stora zoner. Det hejdar både föroreningarna lokalt och styr nybilsförsäljningen mot fordon med mindre utsläpp och därmed tillträde till zonerna, säger Johanna Sandahl.

Men för att förslaget ska bli effektivt behövs utökade sanktionsmöjligheter så att kommunerna kan ingripa mot de som bryter mot reglerna. Polisen har signalerat att de inte har resurser att kontrollera efterlevnaden i zonerna, och kommunerna måste därför ges befogenheter och resurser att kontrollera och ingripa mot överträdelser.

KONTAKT
Jesper Liveröd, press- och PR-chef Naturskyddsföreningen: 072 250 63 38
jesper.liverod@naturskyddsforeningen.se

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar