Efterlängtad satsning på skydd av marina miljöer

- Regeringes besked om en budgetsatsning för att motverka flera problem som drabbar hav och vattenmiljöer är efterlängtad. Att satsningen är bred och täcker många viktiga områden är goda steg på vägen mot att uppfylla FN:s hållbarhetsmål om levande hav, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. 

Våra hav och vattenmiljöer är utsatta för enorma påfrestningar, har varit politiskt eftersatta under alltför lång tid och är i stort behov av breda satsningar som täcker in såväl destruktivt fiske, övergödning, nedskräpning och föroreningar. Under FN:s havskonferens i juni lovade den svenska regeringen kraftfulla åtgärder för att möta de många, komplexa och svåra hoten mot haven. Regeringen åtog sig att leverera på 26 olika områden, och idag gavs budgetbesked om hur dessa löften ska förverkligas. 

- Vi välkomnar särskilt extra pengar till bättre förvaltning av våra marina, skyddade områden och prioriteringen av den stora miljögiftsproblematiken i Östersjön och satsningen på restaurering av våtmarker. Det kan minska övergödningen, förbättra den biologiska mångfalden och göra att risken för översvämning och vattenbrist minskar. Det är dock viktigt att denna satsning inte leder till att man bygger ännu fler dammar i våra vattendrag. 

- Vad gäller miljögiftsfrågan är det viktigt att ta tag i både gamla och nya synder och exempel på det ser vi i den presenterade satsningen med ökade medel till sanering av tusentals vrak och ett fokus på att minska spridningen av läkemedelsrester. Det är nödvändigt och välkommet. 

- Bottentrålning är ett stort hinder idag för att åstadkomma en hållbar användning av fisken i våra hav. Naturskyddsföreningen har länge arbetat för att på sikt helt fasa ut bottentrålningen .Vi hoppas att dagens besked är ett steg mot ett regimskifte i hur vi nyttjar våra marina resurser.  

I dag är hela 80 procent av världens kommersiella fiskbestånd överfiskade. Globalt hamnar upp emot 13 miljoner ton plast i världens hav varje år. Detta är problem som också drabbar Sverige. Bara på Bohuskusten flyter omkring 8000 kubikmeter skräp i land varje år. I Nordsjön är 90 procent av rovfiskarna borta. I svenska vatten tillåts destruktiva fiskemetoder som bottentrålning i marina skyddsområden. Övergödning är alltjämt ett stort problem såväl i Östersjön som i Västerhavets vikar och fjordar. 

- Det är bra med insatser mot spridningen av plastskräp och mikroplaster, och det är viktigt att vi inte bara går på symptomen utan även går på källorna. Dagens besked måste efterföljas av ytterligare satsningar på ökad återvinning av plast och förstärkta åtgärder för att minska att mikroplaster från till exempel kosmetika och kläder rinner ut i vattendrag, säger Karin Lexén. 

KONTAKT
Jesper Liveröd, presschef, 072 250 63 38

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar