EU:s öppenhet för journalister och miljörörelsen riskerar försämras

På fredag inleds förhandlingar i EU:s ministerråd om lagstiftningen om allmänhetens tillgång till EU-handlingar. Naturskyddsföreningen har indikationer på att ändringarna riskerar försämra möjligheten för journalister, miljöorganisationer och medborgare att granska och utmana beslutsprocesser inom EU:s institutioner

– Vi uppmanar nu Sverige i ett öppet brev att driva fram en ökad – inte minskad – öppenhet inom EU. Det leder till bättre beslut och stärkt legitimitet för EU:s institutioner. Regeringarna inom EU är skyldiga att förenkla allmänhetens tillgång till handlingar. Medborgarna måste garanteras rätten att delta i unionens demokratiska liv, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Vid en rad tillfällen på senare tid har allmänheten och miljöorganisationerna nekats att ta del av väsentlig information, exempelvis om biobränslens miljöeffekter och om användning av kemikalier. Detta kopplar direkt till ministerrådets arbete med ändringar i förordningen om allmänhetens tillgång till EU:s handlingar.

– Beslut om miljöfrågor måste alltid vara öppna inom EU. Det är en demokratisk rättighet och avgörande för att kunna anmäla felaktigheter till EU-kommissionen med domstolsprövning i sikte, något som miljörörelsen tyvärr tvingats till upprepade gånger i syfte att upprätthålla respekten för lagstiftningen om en hälsosam miljö och en rik natur, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen och miljörörelsen inom EU erfar nu att ministerrådet riskerar försämra reglerna. Bakgrunden är det danska ordförandeskapet utkast till en politisk kompromiss mellan medlemsländerna, en kompromiss som på flera punkter undergräver allmänhetens rätt till EU-handlingar. Ansvarig minister som mottagit brevet i Sverige är justitieminister Beatrice Ask.

Om rådet ställer sig bakom kompromissförslaget riskerar stora mängder av information undantas från offentlighet. Det skulle göra EU:s institutioner mindre transparanta och begränsa allmänhetens möjligheter till deltagande, vilket strider mot de ökade krav på öppenhet som Lissabonfördraget ställer, säger Joanna Cornelius, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Läs det öppna brevet från Naturskyddsföreningen och en rad andra europeiska miljöorganisationer

För frågor:
Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen och EEB, 070-316 27 22
Joanna Cornelius, miljöjurist, Naturskyddsföreningen, 070- 462 55 15

Eva-Lena Neiman, vik presschef, Naturskyddsforeningen, 070-794 04 07

 

 

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar