Färdplan utan färdriktning mot nödvändiga utsläppsminskningar

Regeringen gav förra sommaren Naturvårdsverket i uppdrag att ge underlag till en färdplan för ett klimatneutralt Sverige 2050. Idag presenterades resultatet som trots satsningar på koldioxidlagring, tillgodoräknandet av skogstillväxten och köp av utsläppsrätter visar att en tredjedel av utsläppen kommer finnas kvar.

- Jag hade mycket högre förväntningar på rapporten än att en tredjedel av utsläppen skulle finnas kvar. Sverige är inget internationellt föredöme om vi fortsätter att släppa ut för mycket per capita och kortsiktigt använder tillväxten i skogen för att balansera utsläppen. Det är ytterst få länder som kan kopiera det exemplet.  Vi behöver använda skogen för att samla in det vi redan släppt ut, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.  

Naturskyddsföreningen menar att utsläppen i Sverige måste minska till nära noll 2030. Regeringen har haft samma målsättning, men satt målet till 2050. Det är för sent, men i övrigt ett både önskvärt och möjligt mål. Naturvårdsverket i samråd med Energimyndigheten har inte fångat upp den politiska viljan som trots allt verkar finnas.  För att nå nära noll tar Naturvårdsverket till både tillväxten i skogen som kolsänka och handel med utsläppsrätter som tillsammans gör att vi inte minskar utsläppen i tillräcklig grad i Sverige.

- Om alla i världen ska minska utsläppen kommer det i framtiden inte att bli billigare att minska utsläppen genom köp av utsläpprätter från andra länder. Vi måste därför göra mer på hemmaplan, säger Sven Hunhammar, klimatchef Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen kräver att regeringen nu verkligen visar att den menar allvar med sin målsättning om ett Sverige med mycket låga utsläpp 2050. Det betyder att beslut måste fattas redan idag för att uppnå ett fossilfritt energi- och transportsystem och ett minimum av utsläpp i övriga sektorer.

För frågor kontakta:

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

Sven Hunhammar, klimatchef Naturskyddsföreningen, 070-207 20 60

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar