Fossila subventioner motverkar rekordsatsning på miljö

När regeringen i dag presenterar 2018 års statsbudget står det klart att anslagen till klimat och allmän miljö- och naturvård höjts ordentligt. Den expansiva miljöpolitiken har satt en ny standard för miljöfrågornas prioritet.

- Det här är en riktigt bra budget ur miljöperspektiv. Men samtidigt kostar subventioner till klimatskadliga verksamheter statskassan mångmiljardbelopp, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl 

För två veckor sedan presenterade regeringen fem nya miljarder till miljö- och klimatsatsningar 2018. Sedan 2014 har anslagen till miljö dubblerats, och ett stort reformutrymme har möjliggjort viktiga tillskott. Regeringen tar krafttag om transportsektorn med reduktionsplikt, ett system för bonus/malus, flygskatt och justering av förmånsbeskattning för bilar. Stödet till solenergi fördubblas, en bred satsning för skyddade marina miljöer och skogsskydd. Biståndet höjs avsevärt, även på miljöområdet. 

Det satsas extra på hav, klimat och miljö i biståndet, och riksdagens mål om 1 procent av BNI kan nås. Det är välkommet, men vi vill även se ett stopp för avräkningarna. Viktiga åtgärder på hemmaplan får inte drabba utveckling i andra länder med stora behov, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.

Några ytterligare intressanta miljönyheter i budgetpropositionen är 25 miljoner kronor till att energieffektivisera industrin. Naturskyddsföreningen har länge efterfrågat riktade satsningar för mindre slöseri med energi inom industrin. 250 miljoner till åtgärder för biologisk mångfald och 250 miljoner till skydd av natur är bra, men är långt från tillräckligt för ambitionen att skyddsvärda skogar inte ska avverkas. 85 miljoner kronor per år till betesmarker och slåtterängar gynnar biologisk mångfald. 25 miljoner per år till omställning till ekologisk produktion är ett steg på vägen, så länge det följs av en miljöeffektiv förordning för ekologisk produktion.70 miljoner till en ny satsning på vindplanering i kommunerna och 7 miljoner går till satsning på hållbara textilier och en ökad återanvändning av kläder.

Men i svensk skattelagstiftning finns sedan länge ett stort antal skatteundantag och -nedsättningar till klimatskadliga verksamheter. Sänkta energi- och koldioxidskatter, sk fossila subventioner, kostar staten mångmiljardbelopp och bromsar resan mot nollutsläpp.

Fossila subventioner minskar incitamenten att åtgärda utsläppen och strider mot principen om att den som förorenar också ska betala. De minskar Sveriges möjlighet att leva upp till Parisavtalet och nå miljömålen, säger Johanna Sandahl.

Bland de mer anmärkningsvärda klimatskadliga subventionerna, som totalt uppgår till 13 miljarder, märks

  • Dieselbränsle subventioneras med 18 öre lägre energiskatt per kWh än bensin. Om bensin och diesel beskattades lika skulle statens skatteintäkter öka med 8,7 miljarder.
  • Gruvnäringen får punktmarkerat stöd genom nedsatt energiskatt på gruvfordon. Kostnad: 390 miljoner kronor.
  • Svenskt inrikesflyg slipper energiskatt, till en kostnad för statskassan på 900 miljoner 2018 Effekten av den föreslagna flygskatten urholkas rejält av sådana motstridiga subventioner.
  • Jord- och skogsbruket kostar 820 miljoner i nedsatt koldioxidskatt på traktorer och arbetsmaskiner.

I samband med statsbudgeten för 2018 meddelar regeringen dock att det kostsamma reseavdraget, som gynnar bilåkande, ska ses över.

Både det modiga beskedet om flygskatt och att städa upp reseavdragen är bra första steg för att komma tillrätta med subventioner som leder till sämre miljö. Att ta tag i resterande fossila subventioner måste bli en central uppgift för den konstellation som siktar på regeringsmakten efter valet 2018, säger Johanna Sandahl.

KONTAKT
Jesper Liveröd, press- och PR-chef, 072 250 63 38
jesper.liverod@naturskyddsforeningen.se

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter, hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för en hållbar konsumtion.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans gör vi skillnad.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00 www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar