Framgång för vitryggig hackspett

Naturskyddsföreningen satsade i år på att bygga nya större voljärer (burar) i uppfödningen av den i Sverige utrotningshotade vitryggiga hackspetten. Resultatet blev rekordhäckning för Projekt vitryggig hackspett.– Det känns som vi har knäckt koden för att få dem att fortplanta sig, säger Pella Larsson, vikarierande projektledare för Projekt vitryggig hackspett på Naturskyddsföreningen.

Förra året häckade två par och tidigare år har endast ett par häckat. Årets framgång är ett resultat av satsningen på nya större voljärer till fåglarna. Under 2007-2008 har tre nya stora voljärer byggts med hjälp av bidrag från bland annat Sveaskog och det är i dessa som häckningarna har skett.

– Nu planerar vi för att bygga ytterligare stora voljärer och vi hoppas att med hjälp av bidrag kunna klara finansieringen av dessa, säger Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Den vitryggiga hackspetten är en fågelart som befinner sig vid utrotningens brant. Den främsta anledningen är det intensiva skogsbruk som lett till en stor brist på lövrika livsmiljöer.

– Sker inte rejäla krafttag när det gäller skydd av värdefulla lövskogar så kommer arten med stor säkerhet att försvinna från Sverige. Särskilt oroande är skogsbrukets stora efterfrågan på asp. Vi kan inte rädda arter på lång sikt om skogsnäringen utrotar deras livsmiljöer, säger Mikael Karlsson.

De ungar som nu har kläckts blir ett viktigt tillskott till den lilla svenska stam vitryggar som finns kvar. När de har växt till sig ska de planteras ut i skogar med mycket lövträd och död ved i Värmland och nedre Dalälven. Ett antal ungar som hämtats från Norge, där det finns en livskraftig stam, planteras också ut. Idag finns det ett tiotal kända vilda vitryggiga hackspettar i Sverige.

Den vitryggiga hackspetten behöver gamla lövskogar för att häcka. I den miljön trivs förutom vitryggen över 200 andra hotade och rödlistade arter. Den vitryggiga hackspetten är ett flaggskepp för några av våra mest artrika skogsmiljöer. Under 2008 pågår arbete för att revidera Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för arten och dess livsmiljöer. Det omfattar bland annat ersättning till markägare som sköter om och ser till att vitryggens skogar finns kvar.

Fria pressbilder på vitryggig hackspett: http://www.naturskyddsforeningen.se/press/pressbilder/vitryggig-hackspett/

För frågor kontakta: Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22 mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se Pella Larsson, tf projektledare för Projekt vitryggig hackspett 08-702 65 99 pella.larsson@naturskyddsforeningen.se Christer Larsson, Nordens ark, 070-584 75 27 Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19 anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter, hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för en hållbar konsumtion.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans gör vi skillnad.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00 www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera