Granskning: Fler partier kliver fram i miljöpolitiken inför EU-valet

Idag släpper Naturskyddsföreningen granskningen ”Löften i elfte timmen - Granskning av partiernas miljöambitioner inför EU-valet 2019”. Den visar att många partier visar höga miljöambitioner. Tre av nio partier – Feministiskt Initiativ, Miljöpartiet och Vänsterpartiet – svarar ja på Naturskyddsföreningens samtliga 18 miljöförslag. Två partier – Liberalerna och Socialdemokraterna – svarar ja på 17 av 18 förslag. Men när resultatet jämförs med hur partierna har agerat under den gångna mandatperioden är det tydligt att flera partier har mycket att bevisa för att leva upp till sina löften. Sverigedemokraterna sticker ut genom att lova väldigt lite.     

Naturskyddsföreningen har låtit de partier som sitter i EU-parlamentet ta ställning till 18 miljöpolitiska förslag som vi ser som angelägna för en skarpare miljöpolitik inom EU under kommande mandatperiod. Resultatet visar att många partier – FI, MP, V, L och S – har höga miljöambitioner. I några fall skiljer sig partiernas resultat avsevärt jämfört med Naturskyddsföreningens utvärdering av deras miljöinsatser 2014-2019. Det gäller framför allt Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

 • Feministiskt initiativ har höga ambitioner och röstar för miljön.  Partiet svarar ja på Naturskyddsföreningens samtliga 18 miljöförslag. Partiets toppkandidat Soraya Post fick bra miljöbetyg av Naturskyddsföreningen för miljöarbetet 2014-2019. Hon röstade bra i samtliga centrala miljöomröstningar, men drev inte miljöfrågor tillräckligt aktivt för att nå betyget utmärkt.
 • Miljöpartiet håller miljöfanan högt och levererar på sina löften. De ställer sig bakom Naturskyddsföreningens samtliga 18 förslag. Under den gångna mandatperioden har partiets EU-parlamentariker lagt mellan 94 till 97 procent bra miljöröst i viktiga miljöomröstningar och fick därför betygen utmärkt respektive bra miljöbetyg av Naturskyddsföreningen.
   
 • Vänsterpartiet har höga ambitioner och är en drivande miljöröst. Partiet ställer sig bakom alla Naturskyddsföreningens miljöpolitiska förslag inför kommande mandatperiod. Partiets toppkandidat Malin Björk fick utmärkt miljöbetyg för sina insatser för den gångna mandatperioden, då hon röstat bra i 91 procent av de granskade omröstningarna och aktivt engagerat sig för miljön.
 • Liberalerna lovar mycket men måste leverera mer. De ställer sig bakom 17 av Naturskyddsföreningens 18 miljöpolitiska förslag, och är därmed det borgerliga parti som visar högst ambitionsnivå inom miljöpolitiken. För den gångna mandatperioden fick partiet okej miljöbetyg. De röstade bra i endast drygt hälften av de granskade omröstningarna och var inte heller märkbart aktiva i miljöpolitiska frågor. Nu lovar Liberalerna mycket, men för att leva upp till sina löften måste de växla upp sitt arbete med miljöfrågor i EU-parlamentet rejält.
   
 • Socialdemokraterna visar ökad ambition i både ord och handling. Socialdemokraterna ställer sig bakom 17 av 18 miljöpolitiska förslag. Fyra av fem socialdemokratiska ledamöter fick bra miljöbetyg för den gångna mandatperioden. Jytte Guteland har stuckit ut som drivande i miljöfrågor, inte minst rörande klimat och miljögifter, och fick därför utmärkt miljöbetyg. Socialdemokraterna har visat att de i hög grad håller sina miljölöften på EU-nivå och deras höjda ambitionsnivå är därför lovande.
   
 • Moderaterna lovar mer men har levererat lite. Partiet ställer sig bakom 14 av Naturskyddsföreningens 18 förslag. Resultatet innebär en rejäl ambitionsökning jämfört med tidigare löften och agerande. Inför valet 2014 ställde sig partiet bakom endast 4 av 15 förslag. Deras tre parlamentsledamöter fick dåligt miljöbetyg för den gångna mandatperioden. Partiet har exempelvis inte lagt en enda bra miljöröst i de klimatrelaterade omröstningar vi har granskat.
   
 • Centerpartiet har okej ambitionsnivå och ett tydligt klimatfokus. Partiet ställer sig bakom 12 av Naturskyddsföreningens 18 förslag - alla förslag som rör miljögifter och nästan alla klimatförslag. På områden som rör biologisk mångfald är partiet mindre ambitiösa. För sitt arbete under förra mandatperioden fick partiets toppkandidat, Fredrick Federley, bra miljöbetyg. Federley har lagt en bra miljöröst i 59 procent av de granskade miljöomröstningarna, men har samtidigt uppvisat ett brett miljöen­gagemang och varit drivande i klimat-och energifrågor.
   
 • Kristdemokraterna lovar mer men har mycket att bevisa. De ställer sig bakom 11 av 18 förslag, vilket är en tydlig ambitionsök­ning jämfört med 2014 då de ställde sig bakom 6 av Naturskyddsföreningens 15 förslag. För sina insatser under den gångna mandatperioden fick partiets granskade parlamentsledamot, Lars Adaktusson, dåligt miljöbetyg och hamnade på delad sista plats med Sverigedemokraterna.
   
 • Sverigedemokraterna gör lika lite som de lovar. Partiet ställer sig bakom endast 4 av 18 förslag. De ställer sig inte bakom några förslag om klimat - eller fis­keripolitik och har inte heller röstat bra i dessa frågor under den gångna mandat­perioden. I vår granskning av hur partiet agerat i parlamentet 2014-2019 fick parti­ets två parlamentsledamöter dåligt miljö­betyg.

​"Valet till EU-parlamentet den 26 maj är ett viktigt val för miljön. För att kunna begränsa de mycket allvarliga klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska mångfalden krävs en ambitiös miljöpolitik inom EU. Unionen beslutar om allt ifrån regler för utsläpp från bilar till skydd av värdefull natur och användning av farliga kemikalier. Därför är det är glädande att partierna visar höga ambitioner i miljöpolitiken. Men nu är det upp till bevis" säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

"Vi väljare bestämmer vilka tjugo personer som ska representera Sverige i EU-parlamentet under mandatperioden 2019-2024. Det är upp till oss att se till att vi får parlamentariker på plats i Bryssel som är beredda att kämpa för högre klimatmål och en tuffare miljöpolitik. Vi hoppas att våra granskningar kan hjälpa de väljare som vill lägga en röst för miljön", säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Läs och ladda ner: Löften i elfte timmen - Granskning av partiernas miljöambitioner inför EU-valet 2019

Presskontakt:
Anna Havula
Press- och PR-chef Naturskyddsföreningen
anna.havula@naturskyddsforeningen.se
070 870 37 00
 

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter, hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för en hållbar konsumtion.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans gör vi skillnad.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00 www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar