Ideella krafter gör myndighetens jobb

I mars beslutade Skogsstyrelsen att ”ta paus” från sitt arbete med att inventera, avgränsa och registrera så kallade nyckelbiotoper - särskilt känsliga och skyddsvärda skogsområden - i nordvästra Sverige. Risken är att pausen kan leda till att skogar med höga naturvärden avverkas. 

I ett försök att motverka att skogar med höga naturvärden inte riskeras inleder Naturskyddsföreningen nu en stor satsning för att med ideellt engagerade hitta och identifiera skogar av nyckelbiotopsklass.

- Vi kan inte acceptera att känsliga skogsområden, som huserar mängder med rödlistade arter och är centrala för ekosystemet, blottas för avverkning. Nu gör fantastiska ideella krafter det jobb myndigheten avsagt sig, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen

Hittills har över 200 ideella naturvårdare anmält sitt intresse för att delta. Från maj till september kommer Naturskyddsföreningen att utbilda medlemmar och genomföra inventeringar i hela nordvästra Sverige, från Dalarna till Norrbotten. Det är oklart om Skogsstyrelsen överhuvudtaget tänker återuppta inventering och registrering av nyckelbiotoper i dessa områden.

– När staten stoppar det viktiga arbetet med att förse samhället med kunskap om var nyckelbiotoper finns blir vi oroliga för konsekvenserna för den svenska skogen. Arbetet med att identifiera skogar av nyckelbiotopsklass har kommit att bli en starkt prioriterad uppgift för Naturskyddsföreningens länsförbund i de berörda länen, säger Johanna Sandahl.

Efter den stora kritikstorm som följde Skogsstyrelsens beslut har myndigheten nyligen tagit fram ett ”åtgärdspaket” rörande nyckelbiotoper. Detta ska, enligt myndigheten, säkerställa kunskap om skogar med höga naturvärden och var de finns. 

– Åtgärdspaketet påverkar inte grundproblemet: att skogar med höga naturvärden riskerar att avverkas. Myndigheten vägrar fortfarande att avgränsa, registrera och offentliggöra information om nyckelbiotoper. Vi hoppas därför att våra ideella krafter lyckas samla in ett kunskapsunderlag som staten sedan kan använda i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar. Självklart kommer resultatet av insatserna att offentliggöras, säger Johanna Sandahl.

Idag fredag 19 maj deltar även landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i en interpellationsdebatt i riksdagen om statens ansvar för nyckelbiotoperna i svenska skogar. Den 25/5 ska även miljöminister Karolina Skog redogöra för sin syn. 

Kontakt:

Jesper Liveröd, press- och PR-chef Naturskyddsföreningen, 0722506338

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera