Inför skatt på giftiga varor

En kemikalieskatt på kläder, skor och hemelektronik som innehåller miljögifter. Det föreslår nu Kemikalieinspektionen i en ny utredning, som Naturskyddsföreningen stöttar. Tanken är att skatten ska få konsumenterna att välja mindre farliga alternativ.

För att uppnå ökad säkerhet i kemikaliehanteringen använder vi idag främst olika regleringar. I en alldeles färsk utredning slår Kemikalieinspektionen fast att ekonomiska styrmedel i många fall är lämpliga komplement till den traditionella regelstyrningen. 

- Precis som Kemikalieinspektionens utredning visar så är ekonomiska styrmedel, alltså skatt, ett utmärkt sätt att få folk att välja produkter som är bättre för dem, alltså inte innehåller giftiga kemikalier som påverkar deras hälsa negativt. Om sådana styrmedel införs inom ramen för en skatteväxling behöver skattetrycket inte öka, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Varor som konsumenterna exponeras mycket för i vardagen är kläder, skor, hemelektronik, byggprodukter och inredningar som innehåller ftalater, biocider, kvicksilver, högfluorerade ämnen eller bromerade flamskyddsmedel. Inom dessa områden vill Kemikalieinspektionen utreda vidare möjligheterna att införa en bred miljöskatt. Tanken är att importörerna eller producenterna själva ska bli skyldiga att deklarera innehållet i sina varor och betala skatt därefter.

- Regeringen har ju slagit fast att vi ska ha en giftfri vardag och regeringskansliet förbereder just nu en miljöproposition om hur vi ska nå dit. Skatter på varor som innehåller mycket farliga miljögifter skulle minska människors exponering för de farliga kemikalierna, säger Mikael Karlsson.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter, hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för en hållbar konsumtion.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans gör vi skillnad.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00 www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar