Kemikalier i värktabletter och p-piller hotar våra vatten

Många läkemedel innehåller farliga kemikalier som kan orsaka allvarliga skador i miljön. Trots det får miljörisker inte vägas in när nya läkemedel godkänns, oavsett hur stora problemen är. EU-kommissionen har nu lagt ett lagförslag om kemikalier i vattenmiljöer men det omfattar bara ett fåtal ämnen som tillåts i höga halter lång tid framåt.

- Forskningen visar allt tydligare att vanliga läkemedel som värktabletter och p-piller riskerar orsaka skador i miljön. Vid produktion i utvecklingsländer sprids ofta svåra föroreningar och efter användning här hemma kan farliga kemikalier passera reningsverken, med onödiga risker för både livet i vattnet och en god dricksvattenförsörjning, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Lagstiftningen om läkemedel för humant bruk omfattar inga egentliga miljökrav. Ett godkännande av ett nytt läkemedel får inte nekas ens om bedömningen av hälsonytta och miljörisk skulle falla ut negativt. För äldre läkemedel saknas till och med basala miljöriskbedömningar. Data om miljöeffekter finns för endast cirka 1 procent av de aktiva substanserna på den svenska marknaden. Utanför läkemedelsreglerna har nu EU-kommissionen för första gången föreslagit åtgärder mot läkemedel i vatten, däribland mot hormonstörande 17-alfa-etinylöstradiol (EE2) som finns i bland annat p-piller samt diklofenak som finns i vanliga värktabletter som Voltaren.

- Det är bra att EU-kommissionen lyfter fram tre problemämnen i läkemedel, men förslaget räcker inte på långa vägar. Hundratals andra ämnen kan ge problem. Därför behöver den svenska Miljömålsberedningen, som just nu diskuterar problem med giftiga läkemedel, lägga kompletterande förslag som möjliggör god tillgång på läkemedel men som också ställer miljökrav på de substanser som används, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

EU-kommissionens nya förslag omfattar 15 ämnen utifrån en lista på total 2000 olika typer av substanser, varav tre är läkemedel. I regelverket REACH försöker man tillståndspröva knappt 100-talet ämnen bland över 100 000. Endast en bråkdel av de farliga kemikalierna är bedömda och hanterade och riskbedömningen sker för ett ämne i taget.

- Lagstiftningen beaktar inte den så kallade cocktaileffekten, som uppstår när flera kemikalier blandas. Gränsvärdena baseras på studier av enskilda ämnen trots att människor och andra organismer ständigt utsätts för blandningar. Det är känt att vissa läkemedel i blandning med andra kemkalier kan ge riktigt allvarliga effekter. Regelverket måste skärpas, säger Ulrika Dahl, avdelningschef miljögifter, Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Ulrika Dahl, avdelningschef Miljögifter Naturskyddsföreningen, 073-366 66 46

Louise Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28


 

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar