Klimatavtalet utmanar alla att skärpa sina klimatmål

Nu har världens länder äntligen enats om ett förslag på legalt bindande, globalt klimatavtal. Om det röstas igenom på FN:s klimatmöte senare i eftermiddag är det första gången som det finns ett klimatavtal som omfattar hela världens länder. Avtalet höjer ambitionen och anger att den globala uppvärmningen ska hållas en bra bit under två grader, med sikte på 1.5 grader. Dessutom ska utsläppsmålen revideras var femte år. Det ger en tydlig signal till alla att skärpa sina klimatmål.  Svante Axelsson, på plats vid klimatmötet i Paris, har precis tagit del av det nya avtalet och ger sina första kommenterar.   

– Äntligen en framgång efter år av förhandlingar! Klimatavtalet skickar en tydlig signal till alla länder, städer och företag att skärpa sina klimatmål och snabba på omställningen till total fossilfrihet. Enligt IPCC bör de globala utsläppen av växthusgaser vara nära noll redan till 2050 för att ha en rimlig chans att klara av 1.5 gradersmålet. Det är också ett stort framsteg att vi får femårscykler för revidering av ländernas klimatmål, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

– Nu måste Sverige skärpa sina klimatmål och öka tempot i att bli ett av världens första fossilfria länder. Det finns ett stort stöd för denna inriktning hos städer och företag. Det positiva är att omställningen redan är på gång, förnybar energi ökar och priset på det förnybara rasar. Nu krävs det att alla lägger in en högre växel.

– Ländernas nuvarande löften av utsläppsminskningar är dock helt otillräckliga och leder istället mot tre graders höjd global medeltemperatur. Dessa åtaganden måste skruvas uppåt. Det är olyckligt att de konkreta målen om 70-95 procents utsläppsminskningar plockades ur texten de sista dagarna. Därför är det en tröst att ländernas egna klimatmål ska revideras var femte år.

– Det är skamligt att världens rika länder inte redan nu lovar nya pengar för klimatarbetet till de fattiga ländernas klimatomställning efter 2020. För att klara av den höjda ambitionen måste utvecklingsländerna få nya pengar, så att de under mycket kort tid kan ställa om till 100 procent förnybar energi. De rika länderna har redan utnyttjat den största delen av vårt gemensamma utsläppsutrymme, och då är det inte mer än rätt att betala för den skada utsläppen har orsakat, avslutar Svante Axelsson.

Omröstning av klimatavtalet sker senare i eftermiddag, preliminärt efter 15.45.

Naturskyddsföreningen återkommer med en mer detaljerad analys av det nya klimatavtalet. Den kommer att kunna läsas här.

Kontakt:
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen, på plats i Paris: 070-728 25 85 Twitter: @svanteaxelsson
Anna Havula, press- och PR-chef, Naturskyddsföreningen, på plats i Paris: 070 870 37 00 Twitter: @annahavula

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter, hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för en hållbar konsumtion.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans gör vi skillnad.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00 www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera