Ministeruttalande om miljömål för skog oroar Naturskyddsföreningen

Häromdagen gjorde landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ett anmärkningsvärt uttalande till Nyhetsbyrån TT om att regeringens arealmål om skydd av skog skulle vara ”mindre bra” för att bevara den biologiska mångfalden. Naturskyddsföreningen är djupt bekymrad över uttalandet.

– Vi kan inte tolka landsbygdsministerns uttalande som något annat än att ministern öppnar upp för att genomföra en förskjutning av politiken bort från arealmålet för skydd av skog.  Det vore allvarligt. Skyddet av skog är omistligt och ett av de absolut viktigaste verktygen för att skydda biologisk mångfald, vilket såväl expertmyndigheterna som naturvårdsforskningen bekräftar, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

– Det finns flera olika mål och verktyg för skogen som självfallet också är viktiga att ta itu med, såsom ett variationsrikt skogsbruk genom exempelvis utveckling av hyggesfria metoder. Men för att nå miljömålet Levande skogar, som regeringen lovat i sin regeringsförklaring, behöver man arbeta aktivt med samtliga mål och verktyg och kan absolut inte stryka eller försvaga arealmålet. Istället behöver regeringen ge Miljömålsberedningen i uppdrag att, på god vetenskaplig grund, ta fram ett nytt arealmål om skydd av skog efter 2020.

– Ifall ifrågasättande eller försvagande av arealmålet för skog är regeringens nya hållning kan vi konstatera att nuvarande regerings naturvårdspolitik är sämre än den förra regeringens. Det här uttalandet hänger dessutom inte alls ihop med regeringens politik hittills. Regeringen har ju kraftigt förstärkt anslaget för skydd av natur, vilket är både nödvändigt och bra, avslutar Johanna Sandahl.

Med dagens takt på skydd av skog kommer arealmålet om 150 000 hektar formellt skyddad skog och 200 000 hektar frivilliga avsättningar av skog, som den förra regeringen beslutade om, vara mycket svåra att nå till målåret 2020. För att nå miljömålet Levande skogar och Sveriges åtagande för skydd av produktiv skog i FN krävs ökade satsningar på skydd av skog, enligt Naturskyddsföreningen.

Läs TT:s intervju med Sven-Erik Bucht här.  

Kontakt:
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen: 0703 57 80 23
Anna Havula, press – och PR-chef Naturskyddsföreningen: 0708 703 700, anna.havula@naturskyddsforeningen.se

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera