Naturen tar plats i valdebatten under politikerveckan i Almedalen

Välkommen till Naturskyddsföreningens scen under politikerveckan i Almedalen. I år har föreningen riksdagsvalet i fokus med valkampanjen Välj naturen. Med avstamp i Naturskyddsföreningens valgranskningar kommer partiledare, statsråd och riksdagpolitiker att frågas ut om miljöpolitiken. För att vägleda väljarna om hur de kan rösta för naturen i höst kommer föreningen att lansera videofilmer om alla riksdagspartiers miljöpolitik under Almedalsveckan. Nytt för i år är också att Naturskyddsföreningen har tagit fram valaffischer.

Naturskyddsföreningen arrangerar 22 evenemang på sin scen på Donners Brasserie i Almedalen (Donners plats 3), varav sju livesänds på föreningens Facebooksida. Se ett axplock ur programmet nedan och det fullständiga programmet här.

Som en del av Naturskyddsföreningens valkampanj Välj Naturen kommer det att lanseras korta videofilmer, som ger en beskrivning av partiernas miljöpolitik utifrån bland annat Naturskyddsföreningens valgranskningar. Syftet är att vägleda väljarna om hur de kan rösta för naturen i höst. Filmerna lanseras en och en på respektive partis dag, med start måndag den 2 juli.

En annan nyhet i år är att Naturskyddsföreningen tagit fram valaffischer, som kommer att sättas upp runt scenen i Almedalen.  På Naturskyddsföreningens valaffischer används kända valbudskap av politiska partier, men dessa sätts av Naturskyddsföreningen i en annan kontext. Ett syfte är att väcka tankar om hur valbudskapen hade kunnat se ut ifall politikerna hade prioriterat miljöpolitiken i sina valkampanjer. Se bilagor för exempel på Naturskyddsföreningens valaffischer.

Föreningens generalsekreterarare Karin Lexén och ordförande Johanna Sandahl kommer att finnas på plats i Visby under Almedalsveckan och vara tillgängliga för att ge miljöpolitiska kommentarer i media.

- Våra valgranskningar har visat att det är ny fart i miljöpolitiken nu, jämfört med hur det var för fyra år sedan. Nästan samtliga partier har höjt sina miljöambitioner inför nästa mandatperiod, vilket är positivt. Men de akuta utmaningar som vi står inför i form av klimatförändringar, hot mot den biologiska mångfalden och spridning av farliga kemikalier innebär att partierna måste höja ribban ytterligare. Under politikerveckan i Almedalen kommer vi att fråga ut partierna om hur de tänker ta ansvar för en hållbar framtid, och vägleda väljarna om hur de kan rösta för naturen i höst, Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. 

Klimatförändringar och miljöförstöring är de frågor som oroar väljarna mest. Extremvärmen som vi haft i Sverige den senaste månaden har sannolikt bidragit till att miljöpolitiken seglat upp som en allt viktigare politisk fråga under valet. Genom våra evenemang under Almedalsveckan hoppas vi kunna bidra till att miljöpolitiken får en större plats i valdebatten. Sverige behöver en miljöpolitik som värnar om Sveriges fantastiska natur, och ger våra barn en hållbar och trygg framtid att hoppas på, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Ett axplock ur Naturskyddsföreningens program:

Vad vill partierna i miljöpolitiken?
Måndag 2 juli kl. 08:00 – 09:30, inklusive frukost. Livesändning.
Debatt mellan partiernas miljöpolitiska talespersoner.

Topp tre i miljöpolitiken – hur ska partierna omvandla sina löften till konkret politik?
I tre utfrågningar får de tre partier som lovat göra mest för miljön svara på frågor om hur de ska omvandla löftena till konkret politik under nästa mandatperiod. Livesändning.

  • Måndag 2 juli kl. 11:10 - 11:25, Christer Nylander, andre vice ordförande och gruppledare i riksdagen (L)
  • Tisdag 3 juli kl. 14:30 - 14:45, Jonas Sjöstedt, partiledare (V)
  • Tisdag 3 juli kl. 14:55 - 15:10, Gustav Fridolin, språkrör och utbildningsminister (MP)

Fossilrea – klimatskadliga subventioner på transportområdet
Måndag 2 juli kl. 14:00 - 15:20
Representanter för fyra riksdagspartier samtalar om förmånsbilar, reseavdrag, dieselskatt och flyg.

Nyckeln till 100 procent förnybart – hur gör vi elsystemet mer flexibelt?
Tisdag 3 juli kl. 09:00 – 09:45
Debatt mellan Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister (S), Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (C) samt forskare och näringsliv.

Vilse i skogen – vilka vägval vill partierna ta i skogspolitiken?
Onsdag 4 juli kl. 2018 10:00 - 10:55
Debatt mellan riksdagsledamöter från samtliga partier.

Hur ska Sverige möta målet kring hållbar konsumtion i Agenda 2030?
Onsdag 4 juli kl. 13:00 – 13:45. Livesändning.
Medverkande: Ardalan Shekarabi, civilminister (S), forskare m.fl.

Individ eller politik – vem tar ansvar för mänsklighetens största överlevnadsfrågor?
Torsdag 5 juli kl. 11:00 - 11:40. Livesändning.
Samtal med Jens Liljestrand, biträdande kulturchef på Expressen, Karolina Skog, miljöminister (MP), m.fl.

Se hela Naturskyddsföreningens program i Almedalen här.
Följ livesändningar på Naturskyddsföreningens Facebooksida o
Följ Naturskyddsföreningen på sociala medier via #väljnaturen
Läs mer om Naturskyddsföreningens valkampanj och valgranskningar här.

Presskontakt:
Anna Havula, press- och PR-chef, Naturskyddsföreningen
anna.havula@naturskyddsforeningen.se, 070 870 37 00

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter, hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för en hållbar konsumtion.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans gör vi skillnad.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00 www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera