Naturskyddsföreningen: Licensjakt på varg hotar hela vargstammen

Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till dagens beslut om licensjakt på 24 vargar. Licensjakten innebär ett allvarligt ingrepp i vargstammen som bara uppgår till runt 365 vargar i hela Sverige. 

– Beslutet är väldigt trist och visar att politiken kring varg uppenbarligen gått i baklås. Att tillåta licensjakt på varg i dagens läge är mycket egendomligt, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.  

Vargstammen i Sverige har under några år varit så liten att den klassificerades som ”starkt hotad” i våras. Eftersom vargstammen är så pass liten har det inte heller förekommit någon licensjakt de senaste två åren.  

Dagens beslut innebär att 24 vargar i tre län ska få skjutas. Det innebär att nästan sju procent av den fridlysta och rödlistade vargstammen ska få skjutas av. Flest djur ska få fällas i Gävleborgs län med tolv djur, i Värmland ska sex djur få skjutas och i Örebro och Västmanlands län sammanlagt sex djur.  

Naturskyddsföreningen anser att det inte bör ske någon licensjakt alls i år. Vargstammen är för liten och isolerad från grannstammar i öster. Dessutom kan beslutet strida mot ett beslut i EU-domstolen där domstolen skärpt de legala kraven på jakt, vilket innebär att det ska ställas strängare krav för att jakt på vargar som inte ställt till med skada ska tillåtas. 

– Vi har förståelse för de som drabbats av att vargar rivit hundar, får eller andra djur och kan också förstå att skyddsjakt måste utföras i undantagsfall och restriktivt. Men att tillåta licensjakt i syfte att minska vargstammen är helt fel och hotar hela den svenska vargstammens fortlevnad, säger Johanna Sandahl.  

Vargstammen sjönk för några år sedan från som högst cirka 415 vargar ner till 300 – vilket är den lägsta gräns som tillåts enligt det så kallade referensvärde som Naturvårdsverket rapporterat in till EU. I år beräknades vargstammen återhämtat sig till cirka 365 vargar, och därför har Naturvårdsverket delegerat ut rätten till licensjakt till länsstyrelserna. 

Presskontakt:  
Petra Holgersson 
Presschef 
M + 46 (0) 72 565 44 05 
petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se    

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar