Naturskyddsföreningen hyllade eldsjälar från Boden, Höör och Trosa

Vid Naturskyddsföreningens rikskonferens i Kristianstad uppmärksammades tre av föreningens eldsjälar genom utmärkelsen Silverfalken. Den delas ut till medlemmar som gjort speciella, uthålliga och inspirerande insatser i föreningens arbete. Årets Silverfalkar gick till Stina Elming från Boden, Bengt Nihlgård från Höör och Karl-Axel Reimer från Trosa.

Utmärkelsen Silverfalken, i form av en silvernål, utdelas till medlemmar i Naturskyddsföreningen som gjort något speciellt för föreningen, antingen ett mycket långvarigt engagemang eller en kreativ innovation. Naturskyddsföreningens riksstyrelse tar årligen beslut om att tilldela en till fem mottagare Silverfalken.  Mottagare nomineras av riksstyrelsen, länsförbund, krets eller enskild medlem. Nedan följer motiveringarna för silverfalkarna, som delades ut på Naturskyddsföreningens rikskonferens i Kristianstad.

Stina Elming, Boden
Den här eldsjälen har haft en central roll i Naturskyddsföreningen i Boden under en lång tid. Som aktiv medlem och styrelseledamot sedan 1995 har hon bidragit till att profilera föreningen och lockat många nya medlemmar med sin starka och engagerande personlighet. Den här året-runt-cyklaren var en pionjär inom miljövänliga veckan och var tidigt ute och frågade butiker om deras miljöarbete. Utöver sitt engagemang i föreningen har hon aktivt arbetat med att ta in miljöfrågor i sin mångåriga yrkesroll som lärare och rektor och inspirerar även till ett hållbart levnadssätt genom bland annat sitt återbruk och sitt legendariskt goda ekologiska fika. På senare år har hon återkommande ansvarat för Klädbytardagen och starkt bidragit till att det blivit Bodenkretsens mest välbesökta arrangemang.

Bengt Nihlgård, Höör
Denna naturvårdare och biodlare kämpar för den biologiska mångfalden. Han är ordförande för Stiftelsen Hörjelgården, som ägs av Naturskyddsföreningen i Skåne. Han och hans medhjälpare sköter gården så att den biologiska mångfalden på särskilt gräs- och hagmarker gynnas. Hans bakgrund som växtekolog har gjort att flera forskningsprojekt frodats på gården. Hörjelgården har under hans tid som ordförande genom naturskoleverksamhet varit en port till naturen för många skolungdomar, liksom för nyanlända ungdomar. Hörjelgården har också utvecklats till en kunskapskälla för professionella naturvårdare, genom de många kurser som arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen. Förutom i Hörjelgården har han ett mångårigt engagemang i länsförbundet i Skåne, främst som ordförande under 70-80-talen då många nya kretsar bildades här.

Karl-Axel Reimer, Trosa
Den här personen får Silverfalken för sitt ledarskap och för sitt lokala påverkansarbete för hållbar fysisk planering med anledning av vägprojektet Infart västra Trosa. Syftet har varit att ta klimatansvar i samhällsplaneringen samt att värna tätortsnära grönområden och landskap. Opinionsarbetet initierades för fem år sedan av Silverfalksmottagaren som också är ordförande för Naturskyddsföreningen i Sörmland. För att skapa transparens kring vägprojektets syften och konsekvenser samt påverka för hållbarhet så har många enskilda och föreningar engagerat sig genom namninsamlingar och annat. Nu ligger ärendet hos regeringen för överprövning. Den här personen har också bidragit med ett mångårigt engagemang på flera olika nivåer i Naturskyddsföreningen, för ledarskap, föreningsutveckling och modernitet.

Bilagor: 
Bild på Bengt Nihlgård och Karl-Axel Reimer, mottagare av Silverfalken 2019.

Kontaktuppgifter till pristagarna:
Stina Elming, Boden: 070 6526443
Bengt Nihlgård, Höör: 070 945 03 76
Karl-Axel Reimer, Trosa: 070 404 18 18

Presskontakt Naturskyddsföreningen:
Anna Havula, press- och PR-chef, 070 870 37 00, anna.havula@naturskyddsforeningen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar