Naturskyddsföreningen lanserar Naturfalken - ett ”simborgarmärke” i artkunskap

Runt om i landet lanseras nu Naturfalken, ett ”simborgarmärke” i artkunskap för alla åldrar. I samband med Biologiska mångfaldens dag anordnar Naturskyddsföreningens lokala avdelningar aktiviteter på ett 40-tal platser. Genom Naturfalken vill föreningen sprida artkunskap och inspirera fler att lära sig mer om allt som lever i naturen.

– Den senaste tiden har det kommit alarmerande rapporter om hoten mot mångfalden av arter, både i ett globalt perspektiv och nationellt, i Sverige. Artutrotningen globalt går snabbare än någonsin tidigare. Samtidigt vet vi att samspelet mellan mångfalden av växer och djur är grunden för hela vår existens och en viktig grundförutsättning om vi ska kunna stå emot klimathotet. Men för att ta hand om och skydda arter, behövs det kunskap. Att folkbilda om naturens liv är en av Naturskyddsföreningens viktigaste uppgifter, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Naturfalken vänder sig till alla åldrar. Att ta märket är ingen skoluppgift, utan ett lättsamt sätt att lära sig känna igen arter.  Med hjälp av en ”artvän” från Naturskyddsföreningen guidas deltagarna till artkunskapen. Märket kan tas ute i naturen, eller med hjälp av bilder av arter.

– Jag är så otroligt glad att vi kan sprida kunskap om hur fantastisk naturen är med hjälp av Naturfalken. Syftet är att alla som deltar ska ha roligt, klara Naturfalken och blir inspirerade att gå ut och lära sig mer, säger Eva Lindberg, projektledare för Naturfalken och eldsjäl i att utveckla Naturskyddsföreningens arbete med folkbildning för alla åldrar.

Begreppet biologisk mångfald används ofta i samhällsdebatten. För Naturskyddsföreningen är det viktigt att levandegöra begreppet genom upplevelser för alla åldrar. Förr i tiden var kunskap om naturen mycket tätare bundet till människors vardagsliv och överlevnad. Det var till exempel många gånger avgörande att veta vad som var ätligt i naturen. Idag kan artkunskap berika och göra naturupplevelser roligare. Att uppleva naturen ökar ofta förståelsen och känslan för att vi måste ta hand om den.  

Naturfalken finns i fyra olika nivåer:

  • 10 arter (Stenfalken)
  • 20 arter (Pilgrimsfalken)
  • 50 arter (Tornfalken)
  • 100 arter (Jaktfalken)

 > Här finns listan med platser där man kan ta Naturfalken:

De första tillfällena anordnas i samband med Biologiska mångfaldens dag, den 22 maj. Många genomförs helgen innan, 18-19 maj. Listan fylls sedan succesivt på med nya tillfällen:

>Läs mer om Naturfalken:

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter, hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för en hållbar konsumtion.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans gör vi skillnad.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00 www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

På ett 40-tal platser över hela landet kan man under kommande helg och Biologiska Mångfaldens dag, 22 maj, ta märket i artkunskap, "Naturfalken"
Twittra det här

Citat

För att ta hand om och skydda arter, behövs det kunskap. Att folkbilda om naturens liv är en av Naturskyddsföreningens viktigaste uppgifter.
Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande