Naturskyddsföreningen om EU-valet: Nu måste partierna leverera på sina löften

I valet till EU-parlamentet gick gröna och liberala grupper framåt, medan den högernationalistiska framgångsvågen kom av sig. I flera mätningar inför valet låg klimatet i topp som en av de svenska väljarnas viktigaste frågor, vilket ser ut att ha gynnat främst MP och C. I Sverige har dock de flesta partier lovat att driva på för en rejält skärpt miljöpolitik i EU. Att populistiska och nationalistiska partier växer inom Europa är samtidigt mycket oroande.

De globala utsläppen av växthusgaser måste halveras inom tio år för att världen ska ha en chans att hejda en uppvärmning på över 1,5 grader. För att hålla denna kurs behöver EU minska sina utsläpp med 70 procent för perioden 1990-2030. En majoritet av de svenska partierna stödjer denna linje. Dessutom finns det ett brett stöd bland partierna att fasa ut de klimatskadliga subventionerna.

”De kommande tio åren är avgörande för att minska klimatutsläppen. Det vilar ett tungt ansvar på de partier och parlamentariker som tar plats i parlamentet att vara en stark röst för en ambitiös miljöpolitik inom EU. Det både förpliktar och är hoppfullt att de flesta partier lovat mycket. Nu måste de leverera på sina löften”, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.   

FN:s expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) bekräftade för ett par veckor sedan i en stor studie att vi befinner oss i en ny massutrotning av arter. En majoritet av de svenska partierna har ställt sig bakom flera av Naturskyddsföreningens krav för en stärkt politik för den biologiska mångfalden, exempelvis att miljöanpassa jordbrukspolitiken, stoppa fisket av den utrotningshotade ålen, och fyra partier stödjer kravet om att förbjuda bottentrålning i EU.

”Att stärka och bevara den biologiska mångfalden kan inte ses som ett intresse för särskilt naturintresserade – det är en viktig förutsättning för själva livet på jorden. De nya EU-parlamentarikerna måste agera nu för att vända trenden och EU spelar en nyckelroll i det arbetet – både för att driva på nödvändiga förändringar inom EU och för att vara en föregångare globalt”, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

I hela Europa växer populismen och nationalismen. Dessa partier står ofta för ett direkt mot hot demokratin. Dessutom driver de oftast en politik som bygger på klimatskepsism och som direkt motarbetar miljöpolitiken. Naturskyddsföreningen, en av Sveriges äldsta demokratiska folkrörelser, ser med stark oro på framväxten av populism och nationalism inom Europa.

Läs mer om de svenska partiernas miljölöften i EU i Naturskyddsföreningens rapport ”Löften i elfte timmenGranskning av partiernas miljöambitioner inför EU-valet 2019”.
Bilaga: Översikt av partiernas miljölöften.

Presskontakt:
Anna Havula, press- och PR-chef Naturskyddsföreningen, 070 870 37 00, anna.havula @naturskyddsforeningen.se

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter, hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för en hållbar konsumtion.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans gör vi skillnad.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00 www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar