Nonchalans mot reglerna för luftkvalitet leder till tusentals dödsfall

Den dåliga luften i svenska städer leder till att tusentals människor dör varje år. EU-kommissionen har redan tidigare konstaterat att Sverige bryter mot reglerna som ska skydda människors hälsa. Halterna är för höga vid mätstationer i Stockholm, Uppsala och Södertälje, men även i Jönköping och Göteborg. Naturskyddsföreningen uppmanar nu kommissionen att driva ärendet till EU:s domstol.

- Tusentals människor dör varje år på grund av den smutsiga luften i Sverige. Det är tio gånger värre än trafikolyckorna. Ändå står regeringen handfallen och tvekar genomföra åtgärder som kan rädda många liv. Tyvärr måste vi därför återigen pressa på inom EU. Jag ser ingen annan väg att få Sverige att ta dödsfallen på det allvar som krävs, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Sverige dömdes av EU-domstolen för fördragsbrott i maj 2011. Trots det har de viktigaste åtgärderna inte genomförts. Därför ökar nu halterna av dödligt farliga partiklar i luften igen. Sverige brister på flera områden. Den svenska transportpolitiken leder till ökade trafikvolymer samtidigt som breda och effektiva styrmedel för att få ned partikelhalterna saknas. Det framgår av den årliga uppföljning av riksdagens miljökvalitetsmål som Naturvårdsverket gjort. Några avgifter för dubbdäcksavgifter finns ännu inte och kommunernas planering är bristfällig. Dessutom tillåts undantag från åtgärder som faktiskt införts för att förbättra luftkvaliteten, som till exempel dubbdäcksförbudet på Hornsgatan.

-  Nu uppmanar vi EU-kommissionen att återigen driva ärendet till EU-domstolen, så att regeringen tvingas ta kvaliteten på luften vi andas in på större allvar. Det vi hoppas få se är att det får Sverige att genomföra tillräckliga åtgärder för att vi ska få ren luft i våra städer, säger Emma Millberg, jurist vid Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Emma Millberg, jurist Naturskyddsföreningen, 0768-75 17 89

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar