Ny åtgärdsplan för jobb och miljö i EU

En mer resurseffektiv ekonomi kan öka sysselsättningen inom EU. Idag enades the European Resource Efficiency Platform (EREP), en internationell panel med deltagare från EU-kommissionen, näringslivet och miljörörelsen om ett förslag på en ny åtgärdsplan för miljöpolitiska reformer. Med rätt åtgärder kan EU minska materialanvändningen med 17-24 procent och samtidigt skapa 1,4-2,8 miljoner jobb.

- Det känns jättebra att vi enats i konsensus om en plan som kan ta EU mot ökad miljöanpassning och sysselsättning. Genom att synliggöra resursfrågorna i den ekonomiska politiken, och med rätt ekonomiska styrmedel kan vi samtidigt hantera miljökrisen och den ekonomiska krisen. Nu gäller det att planen omsätts i konkreta politiska, både inom EU och på nationell nivå, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen och medlem i EREP.

European Resource Efficiency Platform tillsattes i fjol av EU-kommissionen och har under ett år arbetat fram förslag för ett resurseffektivt Europa, som en del i av Europe 2020, strategin för EU:s utveckling detta decennium. Plattformen består bland annat av fem EU-kommissionärer, fyra miljöministrar, fyra Europaparlamentariker samt en rad företagsledare, forskare och företrädare för civilsamhället. Arbetet leds av John Bruton, tidigare premiärminister på Irland, och Janez Potocnik, EU:s miljökommissionär. Mikael Karlsson företräder European Environmental Bureau, Europas största miljöorganisation.

- Panelen har en bred sammansättning och åsikterna har ofta gått isär, men steg för steg har Europas toppolitiker kunnat enas med miljörörelsens och näringslivets företrädare. Om de förslag vi diskuterat genomförs kan vi stärka ekonomin med miljontals jobb och samtidigt minska vårt beroende av ändlig resurser som sliter på miljön. Det är en viktig insikt som även svenska politiker borde ta till sig, säger Mikael Karlsson.

Åtgärdsplanen lyfter bland annat fram en rad förslag på kort sikt som rör skatteväxling och avveckling av miljöskadliga subventioner, nya mål och indikatorer för EU:s utveckling, behovet av ökad information mellan företag, offentlig upphandling och stöd till små och medelstora företag. Planen ska nu konkretiseras i form av olika förslag från EU-kommissionen. EREP fortsätter under tiden arbetet med fokus på behovet av långsiktiga reformer.

Läs hela planen här: 

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/action_for_a_resource_efficient_europe_170613.pdf

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter, hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för en hållbar konsumtion.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans gör vi skillnad.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00 www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media