Ny FN-rapport: Avskogning och köttkonsumtion hotar klimatmålen

Världens nuvarande jord- och skogsbruk hotar både klimatmålen och den biologiska mångfalden, slår FN:s klimatpanel IPCC fast i en ny rapport som släpptes idag. Rapporten visar att skydd och återställande av naturliga ekosystem är helt avgörande för att nå klimatmålen. Naturskyddsföreningen listar de fem viktigaste politiska förändringar som måste hända nu.

Den nya FN-rapporten Climate Change and Land presenterades vid klimatpanelens möte i Genéve idag. Markernas livsviktiga funktioner, inklusive matproduktion, hotas redan av snabba klimatförändringar. Rapporten diskuterar hur jordens marker ska användas för det ska bli möjligt att nå klimatmålen och klara anpassningen till ett förändrat klimat. Rapporten konstaterar att dagens jord- och skogsbruk ger stora klimatutsläpp och att det driver på klimatförändringarna. 

Globalt är 75 procent av den isfria markytan under stark mänsklig påverkan och marken och dess ekosystem försämras stadigt. Den globala markytan är en knapp tillgång som måste förvaltas och brukas aktsamt, konstaterar FN-panelen.  

– Rapporten visar tydligt att klimatfrågan är en ödesfråga även för biologisk mångfald och matsäkerhet. För att klara samtliga dessa utmaningar måste vi både minska utsläppen av växthusgaser och skydda och återställa ekosystem, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

I sin rapport skriver IPCC att nuvarande naturliga ekosystem har stor förmåga att lagra in kol och deras kolförråd måste skyddas bättre om vi ska klara klimatutmaningen. Utvecklingen med ökad avskogning i till exempel president Jair Bolsonaros Brasilien måste stoppas. Avskogningen drivs av ett ohållbart jord- och skogsbruk och av en stor global efterfrågan på exempelvis kött.  

– I stora delar av världen innebär köttproduktionen att marken används mycket ineffektivt och det medför dessutom stora direkta klimatutsläpp. Om det går att minska köttkonsumtionen och därmed köttproduktionen kan stora markarealer frigöras som istället kan användas till återskogning eller återställande av våtmarker som då kan binda kol och dessutom skydda biologisk mångfald, säger Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen listar de fem viktigaste politiska förändringar som vi hoppas att rapporten leder till (utifrån rapportens slutsatser):

1. Den globala avskogningen måste avta
Skövlingen av viktiga ekosystem med stora kolförråd måste stoppas. Istället måste ekosystemen skyddas och återställas om klimatmålen ska kunna nås.

2. Dags för negativa utsläpp
Att bara minska utsläppen av växthusgaser räcker inte längre för att nå klimatmålen – världen kommer behöva ”negativa utsläpp”, vilket innebär att halten av växthusgaser i atmosfären måste sänkas.

3. Prioritera naturliga klimatlösningar
Så kallade ”naturliga klimatlösningar” måste prioriteras eftersom det är det enklaste och tryggaste sättet att binda och lagra koldioxid. Träd binder och lagrar koldioxid och därför behöver vi mer skog och återställning av naturskogslandskap.

4. Utsläppsminskningar framför klimatkompensation
Klimatkompensation fungerar inte i längden. Det bygger på att fossila utsläpp kan ersättas, men nu har IPCC tydliggjort att vi kommer behöva drastiska utsläppsminskningar och kolsänkor samtidigt för att nå klimatmålen.

5. Köttproduktionen måste minska kraftigt
Köttproduktionen står för stora utsläpp och dess stora markanspråk driver på skogsskövling och hindrar återställandet av rika skogs- och våtmarker. Därför måste köttproduktionen minska betydligt om vi ska ha en chans att nå klimatmålen.

Läs mer om de fem punkterna här.

Presskontakt:
Lisa Persson
Presskommunikatör
Naturskyddsföreningen
070-916 41 79

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter, hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för en hållbar konsumtion.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans gör vi skillnad.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00 www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar