Ny granskning avslöjar: Ingen kontrollerar gruvbolagen

En granskning av Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur avslöjar att ingen har kontrollerat bolagen i den svenska gruvboomen. Bolag på randen till konkurs löper obefintlig risk att få tillstånd att leta eller bryta mineraler i Sverige. Var femte bolag som fått tillstånd de senaste tre åren var hårt finansiellt pressat. Två företag var under brottsutredning. Nu kräver Naturskyddsföreningen att regeringen agerar. 

- Minerallagstiftningen och dess tillämpning är full av hål och måste ses över snarast. Kraven på ekonomiska säkerheter måste skärpas väsentligt. Idag är det skattebetalarna som får stå för städnotan om ett gruvbolag går i konkurs och lämnar efter sig en förstörd miljö, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Sveriges Natur har gått igenom samtliga tillstånd som beviljats för att leta eller bearbeta mineraler i Sverige de senaste tre åren. Granskningen avslöjar att:

  1. Ingen kontrollerar gruvbolagen. Enligt minerallagen ska den som tidigare visat sig olämplig att bedriva undersökning inte få undersökningstillstånd i Sverige. Men i praktiken görs ingen lämplighetsprövning av bolagen, varken av Bergsstaten eller av Miljödomstolen. Inte ens en årsredovisning behöver skickas in.
  2. Bolag på randen till konkurs kan få tillstånd. Om bolagen hade kollats upp borde varningsklockor ha ringt i åtskilliga fall. Bland de bolag som beviljats tillstånd att bryta och bearbeta mineraler hade två av tio en soliditet på under en procent.
  3. Två bolag under brottsutredning fick tillstånd. Exempelvis utreddes Nickel Mountain av Ekobrottsmyndigheten och beviljades samtidigt bearbetningskoncession.
  4. Många bolag saknar filial i Sverige. Många utländska gruvbolag saknar filialer i Sverige. Trots att detta är något som krävs av skatteskäl följer ingen myndighet upp att filialerna finns, i praktiken räcker en postlåda.

- Regeringen måste röja upp i gruvträsket. Gruvbolag med usel ekonomi, på randen till konkurs, som gjort sig skyldiga till brottslig verksamhet eller är under brottsutredning, har i nuläget stora chanser att få nya tillstånd att leta eller bryta mineraler i vår natur. Hur tänker ansvarig minister Mikael Damberg agera för att förhindra detta? säger Johanna Sandahl.

- Effekterna av de grava brister som avslöjats syns tydligt vid exempelvis den stängda Blaikengruvan i Lappland, där två gruvbolag gått i konkurs. Notan för saneringen kan sluta på över 200 miljoner, säger Jonas Rudberg, sakkunnig gruvor och skog på Naturskyddsföreningen.

Se bilaga för granskningen i Sveriges Natur.

Kontakt:

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen: 070-357 8023
Jonas Rudberg, sakkunniggruvor och skog, Naturskyddsföreningen: 070-214 16 32
Anna Havula, pressansvarig, Naturskyddsföreningen: 070-870 37 00

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom har vi en egen miljömärkning, Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 221 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se