Nytt skogspris till markägare från Naturskyddsföreningen

Nu instiftar Naturskyddsföreningen ett nytt skogspris för att lyfta fram goda exempel på insatser för skogens biologiska mångfald. Föreningen vill uppmärksamma de markägare som också är engagerade naturvårdare och sköter sin skog med extra stor hänsyn till biologiska och sociala naturvärden.

– Vi tror på det goda exemplets makt. Ett pris som uppmuntran kan leda till att fler markägare berättar om sina miljö- och naturvårdsinsatser och inspirerar andra att göra samma sak, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Det viktigaste syftet med Naturskyddsföreningens skogspris är att belöna och uppmuntra markägare som är förebilder.

Det behövs en rejäl översyn av skogpolitiken som stärker hänsynen till biologisk mångfald och sociala värden. I väntan på denna vill vi visa vad som redan idag är möjligt att göra med enskilda initiativ, säger Jonas Rudberg, sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen.

Priset utdelas ”för en aktiv gärning för främjandet av hållbart skogsbruk, med tyngdpunkt på bevarande och utvecklande av biologisk mångfald och/eller skogens sociala värden”. Priset är i första hand avsett för privatpersoner som är markägare, men kan också delas ut till institutioner eller företag som äger eller sköter skog i Sverige.

– Vi hoppas att vi får kontakt med spännande föregångare inom skogsbruket som vi inte tidigare träffat på och hoppas att det kommer in många förslag från skogsbranschen. Alla är välkomna att nominera pristagare, inte bara föreningens medlemmar. Priset består av ett konstföremål i trä, äran och naturligtvis möjligheten att visa hur man kan gå före och bidra till en positiv utveckling, säger Johanna Sandahl.

Nominera till Skogspriset här, senast 25 mars:
http://natu.ren/skogspriset2016

Juryn består av: Johanna Sandahl (Naturskyddsföreningens ordförande), Anita Brodén och Hanna Wetterstrand (ledamöter i Naturskyddsföreningens riksstyrelse), Stefan Bleckert (naturvårdschef vid Sveaskog och oberoende expert) samt Jonas Rudberg (sakkunnig vid Naturskyddsföreningens rikskansli).

Kontakt:
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen, 070 357 80 23
Jonas Rudberg, sakkunnig skog, Naturskyddsföreningen, 070-214 16 32

Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 221 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar