Pressinbjudan: Välkommen på boksläpp i det gröna!

Nu kommer uppföljaren till de populära böckerna om sälg och asp: "Björk – svart på vitt om myllrande mångfald" av Bengt Ehnström, text och Martin Holmer, illustrationer. Boken ges ut av Centrum för biologisk mångfald, CBM, vid Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

Var: Utanför tunnelbanestationen vid Stockholms Universitet, för en kort promenad via två riktigt gamla äkta ornäsbjörkar vid Greens villa till naturområdet ”Hagen”.
När:
Torsdag 28 maj, 13.00 – 14.00

Anmälan, gärna, men inte nödvändig, till: eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se

Vi bjuder på enkelt fika, så det är bra att veta ungefär hur många som dyker upp.

Medverkande:
Bengt Ehnström och Martin Holmer,
Isak Isaksson,
projektledare, Naturskyddsföreningen
samt bokens arbetsgrupp
Håkan Tunón,
Centrum för biologisk mångfald, CBM, Tom Arnbom, Världsnaturfonden WWF, Eva-Lena Neiman, Naturskyddsföreningen

Med boken om björken fortsätter projektet att visa vad biologisk mångfald egentligen innebär. Bengt Ehnström och Martin Holmer visar i svart på vitt, med färgstarka ord och bilder, ner på detaljnivå, hur den fantastiska mångfalden ser ut, i och runt en av alla våra olika trädarter. Perspektiv på begreppet mångfald får man av att, till exempel, läsa att 345 olika skalbaggsarter lever enbart på döda björkar.

Bengt Ehnström är en av Nordens främsta entomologer. Han har publicerat ett åttiotal arbeten, såväl vetenskapliga som populära. Hans böcker om faunavård i skogsbruket 1979 och 1986 var unika för sin tid och har fått stort genomslag inom det praktiska skogsbruket. Boken I roten på en gammal stubbe (1998) har inspirerat många att börja titta på insekter. Hans bok Insektsgnag i bark och ved, saknar internationellt motstycke och presenterar fler än 700 vedinsekter. År 2005 belönades han med ArtDatabankens naturvårdspris och 2012 blev han hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Martin Holmer är utbildad civiljägmästare och en av våra flitigast anlitade naturillustratörer. En ”obotlig naturnörd” som tillbringar mycket tid i naturen för både upplevelser och research till sina bilder. Hans varsamma akvareller pryder böcker, informationsmaterial, utställningar och reservatsskyltar över hela landet och även internationellt. Ett par av hans tyngre arbeten omfattar illustrationerna till verken om dagfjärilar (2005) och långhorningar (2007) i Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. 2005 nominerades han till Augustpriset för sitt arbete med illustrationerna till dagfjärilsvolymen

     

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom har vi en egen miljömärkning, Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 221 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media