Regeringen mörkar siffror om luftkvalitet

I sitt underlag till EU-kommissionen har regeringen valt att inte ta med offentliga siffror om antalet överträdelser i ett flertal städer runt om i Sverige. Regeringens brev till EU ger alltså en kraftigt missvisande bild av att man löst problemet med luftföroreningar i städerna. Därför skickar idag Naturskyddsföreningen in en skrivelse till EU-kommissionen med de nya fakta som framkommit. 

- Istället för att gå ihop och besluta sig för att genomföra åtgärder så bråkar regeringen och kommunerna om vem som ska betala böteslappen. I det här fallet kan det komma att handla om flera hundra miljoner kronor som istället kunde gå till att skapa en stadsluft som går att andas utan att få hälsoproblem eller dö i förtid, säger Mikael Karlsson.

EU-domstolen fällde Sverige för brott mot gränsvärdena för partiklar (PM10) redan i maj 2011. Eftersom Sverige (och en rad andra medlemsländer) fortfarande bryter mot reglerna, har EU-kommissionen tagit upp frågan i en andra prövning, denna gång med utsikten att bötfälla Sverige.

EU-kommissionen har skickat en första varning till Sverige om att man kan dra ärendet inför EU-domstolen (formell underrättelse) om brott mot luftkvalitetsnormerna. Svenska regeringen (Miljödepartementet) har svarat på denna varning.  I den skrivelsen redogörs bara för siffror under 2012, ett år som var gynnsamt på grund av omfattande nederbörd.

Nu visar nya siffror för de första åtta månaderna 2013 att situationen redan är värre än under hela 2012. Därför har Naturskyddsföreningen idag valt att skicka in de nya siffrorna direkt till EU-kommissionen.

- EU-kommissionen har utsett 2013 till luftkvalitetens år inom EU. Det blir därför extra pinsamt när den svenska regeringen försöker låtsas som att det regnar när luften som barnen andas in i flera svenska städer är så smutsig att den är direkt olaglig, säger Mikael Karlsson.

Alla siffrorna och förteckningen över de lokala överträdelserna finns bifogade.

För mer information:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Oscar Alarik, jurist Naturskyddsföreningen 070-611 32 29

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 191 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter, hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för en hållbar konsumtion.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans gör vi skillnad.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00 www.naturskyddsforeningen.se