Regeringens klimatpaket, ett viktigt kliv framåt

Dagens klimatpaket visar att regeringen nu på allvar börjar sy ihop en gemensam jobb- och klimatpolitik. Det är det viktigaste budskapet från Stefan Löfven idag och i gårdagens regeringsförklaring. Det är först när regeringen kopplar dessa olika problemområden med varandra som det läggs stora pengar på bordet. Hälften av klimatpaketet är också ett jobbpaket.

Regeringen konstaterar själv att detta bara till viss del minskar gapet mellan regeringens klimatmål till 2020 och vart vi landar om vi inte inför några nya styrmedel alls. Det krävs alltså ett nytt större klimatpaket nästa år om regeringen ska ha någon chans att nå sitt mål till 2020.

– Vi är förstås glada över att solen lyser extra strakt över regeringen idag, genom tydlighet om skattefrihet och 1,4 miljarder till investeringsstöd som kan få solrevolutionen att ta fart även i Sverige, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson i en kommentar.

Det är också bra att underhållet till järnvägen höjs igen men en besvikelse att investeringspaketet inte hade pengar till några nya järnvägar alls.

Eftersom kommunerna i praktiken är loket i klimatomställningen i Sverige är det strategiskt rätt att regeringen nu satsar på Klimatklivet för att stimulera kommunerna att gå ännu snabbare fram och i kombination med energieffektiviseringspengar för bostäder skapas många nya klimatjobb

– Vi är besvikna över att paketet inte innehåller tydligare styrmedel för att göra transporterna fossilfria. Pengar till elbussar och ökade bränsleskatter i all ära, men det behövs också en satsning på förnybara bränslen och el. Regeringen borde lagt ett förslag om kvotplikt som innebär att alla fossila drivmedel ska vara borta 2030, påpekar Sven Hunhammar, Naturskyddsföreningens klimatchef.

Regeringen ger också en tveksam signal genom att satsa pengar på CDM-projekt (Clean Development Mechanism, är det system för utsläppshandel mellan utvecklingsländer och industriländer där projekten sker i utvecklingsländer). Dessa pengar ger fel signaler och skulle göra större nytta om de istället gick till det internationella klimatarbetet där Sverige fram till 2020 skall bidra för att nå målet 100 miljarder dollar 2020. Nu är pengarna istället tänkta att i första hand användas om Sverige inte når utlovade klimatmål, som en reservutgång eller smitväg.

– Det är bra att regeringen höjer miljöskatterna för att finansiera sina reformer, men på måndag när hela budgeten presenteras får vi se om vårt skattesystem blir grönare eller gråare. Det är viktigt att miljöskatterna blir en större andel av det totala skattetrycket, om vi skall nå alla våra miljömål, summerar Svante Axelsson.

För mer information, kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen, 070 728 25 85

Sven Hunhammar, avdelningschef, klimat, energi och transporter, 070 207 20 60

Eva–Lena Neiman, vik presschef, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07


Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 203 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00, www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar