Regeringens rovdjursutredning avviker från forskarnas bedömning

Rovdjursutredningen som presenteras idag ger stöd åt Naturskyddsföreningens och forskarnas uppfattning att den svenska vargstammen inte är livskraftig. Men utredaren har gjort en högst personlig tolkning av det antal vargar som innebär en gynnsam bevarandestatus, vilket är ett krav i lagstiftningen.

- Rovdjursutredaren har låst sig vid 450 vargar och den siffran saknar vetenskapligt stöd. Utredningens forskargrupp pekade på att 700 vargar behövs i Sverige om alla länder ska ta ansvar i förhållande till sitt lands storlek. Den bantning som utredaren gör kortsluter möjligheten för lägre politiska bedömningar, sådana skulle sannolikt fälla Sverige i EU-domstolen. Förslaget att nå gynnsam bevarandestatus först år 2024 är alldeles för svagt, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Naturskyddsföreningen anser att Rovdjursutredningen överlag har gjort ett mycket bra arbete. Den slår fast att det finns ett brett stöd i befolkningen för livskraftiga stammar av björn, lo, järv och varg och att gynnsam bevarandestatus ska vara i fokus för förvaltningen. De skador som rovdjuren orsakar behöver hanteras bättre och utredningen lägger vissa förslag i rätt riktning.

- Det är viktigt att stärka det förebyggande arbetet och att öka ersättningen vid skador. Vi har sett att anslagen till stängsel inte räcker och att djurägare själva måste täcka vissa kostnader som rovdjuren orsakar. Även om skadorna i landet i sin helhet är begränsade är det viktigt att den som drabbas får fullgod ersättning, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Utredningen föreslår att den snåriga och otidsenligt lagstiftningen inom området ska ses över, vilket Naturskyddsföreningen ställer sig positiv till.

- Vi vet att svensk lag bryter mot EU:s bindande krav på flera punkter, exempelvis tillåts jakt på lodjur i Sverige mitt under parningsperioden, vilket är oetiskt och direkt förbjudet internationellt. Reglerna för licensjakt är inte förenliga med EU-rätten. Bestämmelserna måste skärpas på flera punkter, säger Joanna Cornelius, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Joanna Cornelius, jurist Naturskyddsföreningen, 070-462 55 15

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar