SCA anmält igen till FSC

Naturskyddsföreningen och Greenpeace har gemensamt anmält skogsbolaget SCA för brott mot skogscertifieringen FSC vid två avverkningar i Norrbottens län. Föreningarna har i sin anmälan listat mer än hundra brott mot FSC-reglerna och gjort flera fynd av rödlistade arter i området.– Det här är ytterligare ett exempel på att rutiner och kunskaper hos SCA är otillräckliga. Vi anser att företaget nu bör fråntas sin licens för FSC-märkningen för att i grunden förändra företagets inställning och kunskap, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Vid Ratnivaara är det ett 80 hektar stort område med urskogsliknande tallskog varav 33 hektar hittills har avverkats och resten är uppsnitslat för avverkning. Vid Norrmyrberget i Jokkmokks kommun, har SCA avverkat 28 hektar barrnaturskog, uppblandad med lövträd och med riklig förekomst av död ved.

I anmälan till FSC:s certifieringsorgan påtalar Naturskyddsföreningen och Greenpeace: · Mycket gamla naturskogar med högt skyddsvärde har avverkats. Naturvärden har förstörts för alltid · På hyggena hittades en lång rad med fynd av rester av rödlistade arter. Enligt FSC ska hänsyn tas till sådana arter. I Ratnivaara gjordes 39 fynd av rödlistade arter och i Norrmyrberget 29 fynd. · Hänsyn har inte tagit till så kallade småbiotoper med särskilda naturvärden · Naturvärdesträd har avverkats · Döda träd som är viktiga som bo och växtplatser har körts sönder under arbetet

SCA är redan indragen i en process där bolagets licens för FSC-märkning granskas. Det arbetet avslutades i fredags och då lämnades den nu aktuella anmälan från Naturskyddsföreningen och Greenpeace in. I anmälan uppmanas certifieringsorganet att ta in de nya uppgifterna i den pågående revisionen.

– Sammantaget är det mycket allvarliga brott mot FSC som hittats här, det är märkligt att ett företag som är under utredning efter flera brott mot FSC det senaste året inte kan undvika nya snedtramp, säger Mirjam Lööf skogshandläggare på Naturskyddsföreningen.

– Det vi såg på plats i Ratnivaara var en skog som borde ha skyddats för framtiden. Att ett bolag sedan kan sälja timmer från denna skog och kallade det certifierat är bedrägeri mot de företag och konsumenter som litar på märkningen, säger Amanda Tas talesperson i skogsfrågor på Greenpeace.

Läs rapporterna: http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/ratnivaara.pdf http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/norrmyrberget.pdf

Fria pressbilder från Norrberget och Ratnivaara: http://www.naturskyddsforeningen.se/press/pressbilder/sca-avverkning/

http://picasaweb.google.com/swedishforests3/RatnivaaraFSCLoggingGLlivareSCA http://picasaweb.google.com/swedishforests3/NorrmyrbergetJokkmokkSCA

För frågor kontakta: Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22 mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se Mirjam Lööf, skogshandläggare 070-556 95 22 mirjam.loof@naturskyddsforeningen.se Amanda Tas, talesperson i skogsfrågor Greenpeace 070-5080715 amanda.tas@nordic.greenpeace.org Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19 anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter, hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för en hållbar konsumtion.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans gör vi skillnad.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00 www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera