Stopp för ålfiske i hela Östersjön

Ålen håller på att utrotas – det har såväl Naturskyddsföreningen som ålexperter varnat får i åratal. Men nu kan det långa, intensiva arbetet för att skydda ålen äntligen ha kommit till en vändpunkt.

I årets förslag på fiskekvoter för Östersjön inkluderar EU-kommissionen för första gången ålen - och föreslår ett totalt ålfiskestop till havs. 

Ålarna i Östersjön spelar en central roll för artens fortsatta existens. Många ålar som växer upp i våra vatten blir honor och om dessa inte tillåts simma tillbaka till Sargassohavet för att föröka sig har arten ingen chans. Kommissionen har valt att börja med Östersjön eftersom de ålar som lever och fiskas här just är de allra viktigaste för artens överlevnad.

- Förslaget ger hopp om att vetenskap äntligen får gehör. Att det under så många år har funnits ett riktat fiske efter en akut hotad art är absurt. Sverige måste fullt ut stödja kommissionens förslag och kämpa för att det ska godkännas av EUs fiskeministrar, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Nästa steg bör vara att kommissionen föreslår samma regler i andra delar av Europa så att också det beryktade glasålsfisket upphör. Och förutom fisket dödas hälften av alla ålar som växer upp i svenska vatten i vattenkraftverkens turbiner. Om regering och riksdag menar allvar med att slå vakt om ålens framtid måste ålfisket i sötvatten stoppas, och vattenkraftbolagen måste förmås vidta åtgärder för att minimera turbinernas skadeverkan.

- Det är helt oacceptabla siffror. Desto bättre är det enkelt åtgärdat: de få nätter som ålen vandrar kan turbinerna stängas av. Ålgaller och ålavledare bör villkoras i tillstånden för alla kraftverk i ålförande vattendrag, säger Ellen Bruno, sakkunnig på Naturskyddsföreningen.

KONTAKT 
Jesper Liveröd, press- och PR-chef, 070 250 63 38
 

Naturskyddsföreningen har under mer än ett decennium kämpat för att skydda den hotade ålen. Organisationen har genom åren
  • köpt upp ålfiskelicenser
  • drivit offentliga kampanjer
  • kommunicerat med beslutsfattare och bransch
  • samlat miljöorganisationer för gemensamma upprop
  • genom Bra Miljöval-fonderna drivit fram en utveckling där många ålar nu kan vandra i vattendrag förbi dammar och kraftverk
  • förmått de stora livsmedelskedjorna helt slutat sälja ål.
  • fört intensiv dialog med handel, resturanger och ålförsäljare


 

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar