Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med kärnavfallsförvar

Naturskyddsföreningens oberoende medlemstidning Sveriges Natur avslöjar idag hur Strålsäkerhetsmyndigheten SSM undanhållit uppgifter om stora säkerhetsrisker med det slutförvarssystem för använt kärnbränsle som just nu prövas i mark- och miljödomstolen.

- Att den ansvariga myndigheten undanhållit vital information i en viktig rättsprocess är graverande nog. Men de nya uppgifterna visar även att riskerna med förslaget till slutförvar av livsfarligt kärnbränsle faktiskt är så allvarligt som vi tidigare befarat, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen. 

Guldspadevinnande Sveriges Natur publicerar bland annat dokumentation som visar att SSM slagit fast att strålningsdoserna från slutförvaret riskerar att bli tiotals gånger högre än de gränsvärden som SSM själv har satt. En olycklig kombination av faktorer skulle kunna leda till att stråldosen blir så mycket som 40 gånger högre. Men när förslaget nyligen behandlades i mark- och miljödomstolen presenterades aldrig siffrorna och SSM rekommenderade att ansökan om slutförvar borde få godkänt av domstolen.

- Slutförvar av kärnavfall är ett högriskprojekt med potentiellt livsfarliga konsekvenser. Allting mindre än full transparens och ett fullständigt och vetenskapsbaserat beslutsunderlag är oacceptabelt, säger Johanna Sandahl.

Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har under 40 år och till en kostnad av 43 miljarder kronor arbetat med den så kallade KBS-metoden för slutförvar av radioaktivt kärnavfall. De nya uppgifterna handlar om riskscenarier för krypproblem och spänningskorrosion, det vill säga hur de föreslagna kopparkapslarna i berggrunden reagerar på strålningen från det radioaktiva avfallet. Protokollen visar att myndighetens experter tvekade inför beslutet att förorda metoden efter analys av problemen. Detta skedde alldeles innan SSM skickade in sitt godkännande till miljödomstolen i slutet av juni 2016.

- Domstolen bör nu begära ut samtliga protokoll från SSMs arbetsgrupp för granskning av långsiktig säkerhet. Dessutom bör regeringen tillsätta en ordentlig utredning kring SSMs hantering av riskbedömningen så att orsakerna till att informationen undanhållits kan åtgärdas.

Johanna Sandahl menar att de nya uppgifterna cementerar kärnkraft som en ohållbar energikälla som snarast bör ersättas av ett hundra procent förnybart energisystem.

- Avslöjandet förändrar förutsättningarna i slutförvarsprövningen helt. Det bekräftar att SKBs förslag inte håller måttet och att det faktiskt ännu inte finns någon säker lösning på hur man ska förvara kärnavfallet och hålla det isolerat från människa och miljö i över hundratusen år. Avvecklingen av kärnkraften måste fortsätta i en snabb takt.

KONTAKT
Jesper Liveröd, press- och PR-chef Naturskyddsföreningen, 070 250 63 38

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar