Vitryggig hackspett flyttar in på Skansen – nytt samarbete med Naturskyddsföreningen

Nu invigs den nya voljären med vitryggig hackspett på Skansen. Det innebär att Skansen inleder ett unikt samarbetar med Naturskyddsföreningen. Voljären är en del i arbetet för att rädda den i Sverige utrotningshotade vitryggiga hackspetten.

Nu ansluter Skansen till Naturskyddsföreningens arbete med att föda upp och plantera ut vitryggiga hackspettsungar i naturen. Detta arbete för att rädda vitryggen kvar i Sverige har under många år enbart bedrivits vid Nordens Ark. Nu är det dags att inviga en har en ny voljär för vitryggen på Skansen.

 – Att vi får vitryggig hackspett till Skansen är en tydlig signal om att Skansen ska inrikta sig mer på arbete med hotade arter och folkbildning. Att vi dessutom får ett nära samarbete med Naturskyddsföreningen och Nordens Ark är jätteroligt och en förutsättning för att lyckas i detta viktiga arbete, säger Tomas Frisk, chef för den zoologiska verksamheten på Skansen.

För att rädda de vitryggiga hackspettarna krävs förutom stödutsättning av ungar att det bevaras och återskapas mer gammal lövskog i Sverige. De svenska lövskogarna har kraftigt minskat de senaste hundra åren, vilket är ett problem för många arter. Den vitryggiga hackspetten lever i samma miljö som drygt 200 andra hotade arter - sällsynta svampar, lavar, mossor, insekter och fåglar.

Naturskyddsföreningen driver Projekt Vitryggig hackspett sedan 1990. Förutom att placera ut ungar, arbetar Naturskyddsföreningen med att både skydda och restaurera gammal lövskog, samverka med skogsbruket, följa fåglarna i det vilda, stödmata dem på vintern och ringmärka de ungar som föds. Den vitryggiga hackspetten tillhör Sveriges mest hotade arter och det kommer att krävas mycket arbete för att åter få tillräckligt mycket gammal lövskog för att ge vitryggarna en trygg framtid.

 – Vi är glada att Skansen med 1,4 miljoner besökare per år engagerar sig arbetet med att rädda den vitryggiga hackspetten kvar i Sverige. Skansen är en viktig arena för att sprida kunskap om behovet att bevarandet av gamla lövskogar och de arter som trivs där. Vi hoppas att samarbetet ska ge insatserna för att rädda hotade arter och naturmiljöer ännu större uppmärksamhet och att vi tillsammans kan se till att arbetet kan utvecklas i en snabbare takt, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Korta fakta om vitryggig hackspett

Idag finns ca 20 vitryggiga hackspettar i Sverige. De lever av skalbaggslarver som i sin tur lever i gamla eller döda lövträd. För att vitryggen ska överleva krävs områden som är minst 1 kvadratkilometer och domineras av lövträd.

Inom projekt Vitryggig hackspett pågår också ett omfattande samarbete mellan Naturskyddsföreningen och flera skogsbolag och andra markägare för att hitta strategier för att lyckas.

Den nya voljären för hackspettarna som nu får sin publika invigning var Skansens gåva till HMK Carl Gustafs 70-årsdag med anledning av hans stora naturintresse och engagemang i miljöfrågor.

I ett första steg har Skansen byggt en voljär för att hålla och visa den vitryggiga hackspetten. Planen är att bygga ytterligare en anläggning så att Skansen kan ha sammanlagt två par hackspettar som kan få ungar som kan slussas ut i naturen, genom Naturskyddsföreningens försorg. Flera anläggningar för detta finns på Nordens Ark och snart kommer även Järvzoo att ansluta till projektet.

Kontakt:
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen, 070 357 80 23
Kristoffer Stighäll, projektledare, Projekt Vitryggig hackspett, Naturskyddsföreningen, 070 669 68 96

Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 224 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar