Dela

Citat

Vi hade önskat att utredningen i högre grad lyft fram de fantastiska möjligheter som de svenska skogarna, jordbruksmarkerna och våtmarkerna erbjuder för klimatarbetet.
Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.
Sveriges regering måste nu ta krafttag i frågan om miljöförsvarares utsatthet genom att stoppa ohållbara investeringar som drabbar både människor och miljö.
Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.
Bristen på vilda blommor är en viktig orsak till att bin, fjärilar och andra insekter nu minskar drastiskt. Mindre än en procent av de ängsmarker som fanns för hundra år sedan finns kvar idag, så det är inte konstigt att det är brist på blommor – binas livsviktiga mat.
Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.
Det känns fantastiskt spännande att få arbeta för Sveriges största och viktigaste miljöorganisation. Naturskyddsföreningen fyller en otroligt viktig roll, inte minst med tanke på det enorma engagemanget för klimatkrisen och biologisk mångfald. Tillsammans kan vi göra skillnad.
Hanna Berheim Brudin
För att ta hand om och skydda arter, behövs det kunskap. Att folkbilda om naturens liv är en av Naturskyddsföreningens viktigaste uppgifter.
Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande
Det finns en hel del tryckt material om allemansrätten, även på olika språk, men det har saknats lättillgängligt och inspirerande filmmaterial på andra språk än svenska.
Dena Gevarez, Naturskyddsföreningens chef för "Schysst".
Att byta kläder eller köpa kläder på second hand är en glädjande och växande trend. Att köpa nya kläder och skor är en av få konsumtionstrender som inte ökar i Sverige.
Naturskyddsföreningen
Vi är idag glada över att mark-och miljödomstolen delar vår bedömning att den förbjudna neonikotinoiden Imidakloprid inte ska användas på åkrarna.
Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare
I Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. De hotas av bland annat gifter, matbrist, bostadsbrist och klimatförändringar. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden.
Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare
Naturskyddsföreningen skickar ett stort och varmt tack till alla lärare och skolklasser runtom i hela Sverige för fantastiskt roliga, fantasifulla och välbyggda fågelholkar!
Naturskyddsföreningen
– Tävlingen är till för att inspirera och väcka ungdomars naturintresse Det är ont om gamla hålträd. Att bygga och sätta upp holkar är ett bra sätt att minska bostadsbristen för de fågelarter som bygger sina bon i hål.
Martin Emtenäs
Den som sätter upp en holk och får chansen att se fåglar bygga bo och mata ungar på ganska nära håll, glömmer det inte. Det är livat i holken
Naturskyddsföreningen
För miljöns skull: Byt kläder med varandra!
Naturskyddsföreningen
Låt julen bli en tid som präglas av omtanke - om både människor och vår enda jord.
Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande
Även om det ibland behövs en bil för transporter, måste inte varje hushåll äga en egen bil.
Eva Eiderström, chef för Naturskyddsföreningens miljömärke Bra Miljöval
– Vi tror på det goda exemplets makt. Ett pris som uppmuntran kan leda till att fler markägare berättar om sina miljö- och naturvårdsinsatser och inspirerar andra att göra samma sak..
Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp