100 medarbetare övertaliga när NCC Property Development omstrukturerar

100 medarbetare övertaliga när NCC Property Development omstrukturerar NCC Property Development genomför en omstrukturering av organisationen. Den leder till att 100 av totalt 200 medarbetare blir övertaliga. I Sverige berörs knappt 50 personer av uppsägningar. Bakgrunden är den kraftigt vikande marknaden för kommersiella lokaler. NCC-koncernen genomförde under 2002 en omfattande omstrukturering, Turnaround, som ledde till att ca 2 500 personer tvingades lämna företaget, det vill säga ca 10 procent av koncernens 25 000 medarbetare. Turnaround har genomförts enligt planen. Men nedgången i kontorsmarknaden har förstärkts och därför krävs ytterligare åtgärder inom NCC Property Development. Ett antal medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland tvingas lämna företaget. Verksamheten i Polen, Tyskland, Ungern och Belgien avvecklas helt. - Vi tvingas genomföra denna omstrukturering mot bakgrund av den under kommande år svaga marknaden. Vi måste anpassa organisationen efter marknaden, säger Mats Wäppling, VD NCC Property Development. Förhandlingarna med de fackliga organisationerna om organisationsförändringarna är i stort sett avslutade. Omstruktureringskostnaderna kommer att påverka NCC-koncernens resultat i andra kvartalet. Ytterligare information: Mats Wäppling, VD NCC Property Development, tel 08 585 51770 eller 070 645 0321 Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030520BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030520BIT00800/wkr0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar