Anjobygg AB förnyar bostäder i Halmstad för 150 MSEK

NCCs dotterbolag Anjobygg AB har fått i uppdrag av Halmstads Fastighets AB att genomföra en om- och tillbyggnad i kvarteret Hjässan i Halmstad. Kontraktsumman uppgår till cirka 150 MSEK.

Förnyelsen syftar till att skapa ett attraktivt äldreboende i kvarteret Hjässan på Andersberg i Halmstad. De aktuella huskropparna ska kompletteras med en påbyggnad i två våningar och får förbättrad tillgänglighet genom installation av hissar samt förändringar av planlösningen. Efter genomförd tillbyggnad, ombyggnad och påbyggnad kommer det totala antalet lägenheter att uppgå till 194, varav 64 i äldreboende. Uppdraget är en generalentreprenad och byggstart sker i december 2004. Arbetena beräknas vara färdigställda i december 2006. Projektet kommer i genomsnitt att sysselsätta cirka 25-30 personer och orderanmäls i det fjärde kvartalet 2004. Fakta om Anjobygg AB Anjobygg AB är ett företag i NCC koncernen. Verksamheten består av bygg- och anläggningsjobb med spetskompetens inom vatten- och avloppsreningsverk. Anjobygg har idag 150 medarbetare och omsätter ca 300 miljoner kronor. Ytterligare information: Mats Eriksson, arbetschef Anjobygg AB, 035 16 14 80, 0702-39 56 21 Hans Ericsson, bygg- och anläggningschef, Anjobygg AB, 031 77 88 980, 070 344 33 52 Ulf Thorné, presschef, NCC AB, 08 585 523 46, 070 214 77 27

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar