Avtal om försäljning av A-Train till Macquarie Bank

Avtal om försäljning av A-Train till Macquarie Bank A-Trains ägare - NCC, Vattenfall, Alstom och Mowlem - har ingått ett avtal med australiensiska Macquarie Bank om försäljning av samtliga aktier i A-Train. Överenskommelsen består av en kontant försäljningssumma på 70 MSEK, övertagande av åtaganden gentemot långivare på 200 MSEK och ca 130 MSEK i säkerhet för leasingavtal gällande tåg, totalt ca 400 MSEK. Slutlig försäljning är villkorad av godkännande från svenska statens ägarbolag A-banan Projekt AB samt av långivare. Köparen har rätt att avstå att genomföra affären mot en ersättning om 50 MSEK även om villkoren uppfylls. Slutligt datum för affär är den 31 december 2003. Macquarie Bank kommer att överföra A-Train till sin nyligen bildade Macquarie European Infrastructure Fund. A-Train driver Arlanda Express, som är flygtåget mellan Stockholms Central och Arlanda flygplats. A-Train startade trafiken i november 1999 och har i dag ca 180 medarbetare. I fjol reste ca 2,4 miljoner passagerare med flygtågen. A-Train omsatte förra året 340 MSEK och hade ett resultat efter finansnetto på -50 MSEK. A-Train är det första privatfinansierade infrastrukturprojektet i Sverige. Företaget har kontinuerligt ökat sin marknadsandel och har visat sig vara det i särklass mest tillförlitliga kommunikationsmedlet i Sverige. A-Train är dessutom det första företag i Sverige som klarar de nya europeiska miljökraven i Bra miljöval. NCC äger 44 procent av aktierna i A-Train, Vattenfall 20 procent, Alstom 29 procent och Mowlem 7 procent. Ytterligare information: Staffan Bennerdt, styrelseordförande A-Train, tel 08 585 52105 eller 070 513 6114 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/10/20031010BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/10/20031010BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar