Avtal om försäljning av NCCs andel i A-Train till Macquarie Bank

Avtal om försäljning av NCCs andel i A-Train till Macquarie Bank NCC har ingått ett avtal med australiensiska Macquarie Bank om försäljning av NCCs 44-procentiga andel i A-Train. Även övriga ägare av A-Train har tecknat avtal om försäljning till Macquarie. Försäljningen påverkar NCCs resultat marginellt. Slutlig försäljning är villkorad av godkännande från svenska statens ägarbolag A-banan Projekt AB samt av långivare. Köparen har rätt att avstå att genomföra affären mot en ersättning om 50 MSEK även om villkoren uppfylls. Slutligt datum för affär är den 31 december 2003. A-Train driver Arlanda Express, som är flygtåget mellan Stockholms Central och Arlanda flygplats. A-Train startade trafiken i november 1999 och har i dag ca 180 medarbetare. I fjol reste ca 2,4 miljoner passagerare med flygtågen. A-Train har visat sig vara det i särklass mest tillförlitliga kommunikationsmedlet i Sverige och är dessutom det första företag i Sverige som godkänts för Bra miljöval av Svenska Naturskyddsföreningen. A-Train har kontinuerligt ökat sin marknadsandel, men har på grund av den vikande flygkonjunkturen inte nått positivt resultat. Företaget omsatte förra året 340 MSEK och hade ett resultat efter finansnetto på - 50 MSEK. Under det första halvåret 2003 var NCCs resultatandel i A-Train -17 MSEK. A-Train är det första privatfinansierade infrastrukturprojektet i Sverige. NCC fick år 1995 entreprenaduppdraget, vilket var värt drygt 1 mdr SEK. - NCC har från början sagt att vårt ägande i A-Train inte är långsiktigt. Det ligger därför i vår strategi att avyttra våra andelar, säger NCCs VD Alf Göransson. Ytterligare information: Staffan Bennerdt, finansdirektör NCC AB, tel 08 585 52105 eller 070 513 6114 Greeg Nordqvist, chef merge & acquisition NCC AB, tel 08 585 52059 eller 070 553 0426 Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500 Annica Gerentz, IR-chef NCC AB, tel 08 585 52204 eller 070 398 4209 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/10/20031010BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/10/20031010BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar