Bokslutskommuniké 2006

• Nettoomsättningen ökade till 55 876 (49 506) MSEK

• Resultat efter finansiella poster förbättrades till 2 263 (1 580) MSEK

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 708 (1 187) MSEK

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 15,74 (10,86) SEK

• Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 8,00 (5,50) SEK per aktie samt en extra utdelning om 10,00 (10,00) SEK per aktie, det vill säga totalt 18,00 (15,50) SEK per aktie

Vid frågor angående delårsrapporten kontakta
Ekonomidirektör Ann-Sofie Danielsson, tel. +46 (0)8-585 517 17, +46 (0)70-674 07 20
Informationsdirektör Annica Gerentz, tel. +46 (0)8-585 522 04, +46 (0)70-398 42 09

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar