Bokslutskommuniké januari-december 2002

Bokslutskommuniké januari-december 2002 · Resultat efter finansnetto 1 005 (-465) MSEK exklusive jämförelsestörande poster, vilket är i linje med tidigare lämnad prognos · Stärkt finansiell ställning genom positivt kassaflöde. Nettolåneskulden minskade med 4,5 Mdr SEK till 5,8 (10,3) Mdr SEK och soliditeten ökade till 22 (19) procent · Utdelning föreslås kontant med 2,75 (2,25) SEK per aktie · Utöver kontantutdelning föreslås utdelning av samtliga aktier i Altima, där varje tiotal aktier i NCC AB ger 1 aktie i Altima ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00560/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00560/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar