DELÅRSRAPPORT januari-mars 2000

DELÅRSRAPPORT januari-mars 2000 * Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till -140 (-63) MSEK. I resultatet för första kvartalet 1999 ingår resultat från försäljning av Neptun Maritime med 95 MSEK. Exklusive Neptun-försäljningen ökade resultatet med 18 MSEK. Koncernens resultat efter full skatt uppgick till -96 (-47) MSEK. * För rullande tolv månader uppgick resultatet efter finansnetto till 1 174 MSEK jämfört med 1 251 MSEK för helåret 1999. Vinst per aktie för rullande 12 månader blev 7,28 SEK jämfört med 7,70 för helåret 1999. * Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 7 656 (7 177) MSEK. * Orderingången i byggverksamheten ökade med 13 procent till 9 150 (8 066) MSEK. NCC Bostad mer än fördubblade sin orderingång, med starkt ökad lönsamhet. * NCC har under januari-mars 2000 sålt förvaltningsfastigheter till ett värde av 542 (133) MSEK. Dessutom har delägda förvaltningsfastigheter för 459 MSEK försålts. Resultatet från försäljningarna uppgick till 99 (34) MSEK. Det förvaltade beståndet uppgick per den 31 mars till 5 557 MSEK. * Beslut om byggstart av Kista Science Tower, Sveriges mest spektakulära IT-fastighet. Total investering 1,5 Mdr SEK. - Bygginvesteringarna i Norden ökar. I Sverige fortsätter bostadsmarknaden att stärkas och i Finland är marknaden fortsatt stark. Förutsättningarna för fastighetsutveckling är goda på samtliga våra marknader, säger NCCs verkställande direktör Jan Sjöqvist i en kommentar. - Resultatet i byggverksamheten förbättras successivt och NCC får alltmer karaktären av en Östersjökoncern. För första gången svarar marknader utanför Sverige för mer än halva orderingången. Vi kan också konstatera att IT-innehållet i våra produkter och tjänster ökar kraftigt. NCC erbjuder nu både intelligenta bostäder och kontor som möjliggör bred- bandsuppkoppling med rikt serviceinnehåll. - Styrelsen fattade vid dagens möte beslut att byggstarta Kista Science Tower. Den första fastigheten i nästa generation intelligenta kontor, skräddarsydd för Sveriges ledande IT-företag, tillägger Jan Sjöqvist. Frågor besvaras av ekonomidirektör Björn Andersson, tel. 070-627 65 92, informationsdirektör Hans-Olof Karlsson tel. 070- 547 12 50 eller IR-ansvarig Annica Gustavsson,tel. 08-655 22 04 eller 070-398 42 09. Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2000 (11 sidor) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00790/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00790/bit0002.pdf Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00790/bit0003.pdf Delårsrapport 1, 2000

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.