Fastighetsnedskrivningar på ca 750 MSEK belastar resultatet för 2003

Fastighetsnedskrivningar på ca 750 MSEK belastar resultatet för 2003 De värderingar som gjorts av koncernens fastigheter i samband med bokslutsarbetet visar att det i slutet av 2003 finns ett undervärde i fastighetsbeståndet. För att anpassa bokförda värden till marknadsvärden kommer därför nedskrivningar att göras i årsbokslutet för 2003. Nedskrivningarna beräknas uppgå till cirka 750 MSEK. NCC gör löpande under året interna värderingar av koncernens tillgångar, inklusive förvaltningsfastigheter och fastighetsprojekt. I slutet av året görs varje år även en extern värdering som tillsammans med en intern värdering ligger till grund för en sammantagen värdering av fastighetsportföljen i samband med årsbokslutet. Den under december slutförda värderingen visar att marknadsvärdet understiger det bokförda värdet. I samband med bokslutet för 2003 kommer därför nedskrivningar på cirka 750 MSEK att göras. Nedskrivningarna omfattar fastigheter inom affärsområdet NCC Property Development och avser i huvudsak fastighetsprojekt utanför Norden samt i Sverige. NCCs bokslutskommuniké offentliggörs fredagen den 13 februari 2004. Ytterligare information: Mats Wäppling, Chef NCC Property Development, tel 08 585 51990 eller 070 645 0321 Annica Gerentz, IR-ansvarig NCC AB, tel 08 585 52204 eller 070 398 4209 Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT20240/wkr0001.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar