Helårsförlust på cirka 2 miljarder SEK väntas

Helårsförlust på cirka 2 miljarder SEK väntas I delårsrapporten för januari-september, som offentliggjordes den 8 november, angavs att ett omfattande åtgärdsprogram stegvis börjat arbetas fram och att ett led i detta var att göra en riskanalys. Merparten av kostnaderna för åtgärderna beräknades belasta koncernens resultat under det fjärde kvartalet och förväntades omfatta betydande reserveringar, nedskrivningar och omstruktureringar. Som en följd av detta bedömdes resultatet efter finansnetto för helåret bli negativt. - Vi är inte färdiga med genomgången av alla verksamheter ännu, men vi har kommit så långt att vi nu kan överblicka storleksordningen på kostnaderna för reserveringar, nedskrivningar och omstruktureringar. Analysen pågår fortfarande och en mer ingående redovisning kommer att lämnas i samband med att NCCs bokslutskommuniké offentliggörs den 12 februari 2002, säger NCCs VD Alf Göransson i en kommentar. Mot bakgrund av den pågående genomgången av koncernen bedöms resultatet efter finansnetto för helåret uppgå till en förlust på cirka 2 miljarder SEK. Nedskrivningar av projekt och goodwill bedöms uppgå till cirka 1 miljard SEK. Vidare kommer förändrade avräkningsprinciper, främst inom Housing-verksamheten, att belasta resultatet med cirka 0.3 miljarder SEK. Resterande del av resultatförsämringen är hänförlig till planerade omstruktureringar, inklusive uppsägningskostnader. Kostnaderna för åtgärdsprogrammet belastar det fjärde kvartalet 2001 och inga ytterligare kostnader beräknas belasta 2002. - Genom de kraftfulla åtgärder som för närvarande vidtas kommer NCC att vara ett företag med god lönsamhet. Jag bedömer att resultatet efter finansnetto år 2002 kommer att uppgå till minst 1 miljard SEK, säger Alf Göransson. För frågor kontakta: Björn Andersson, Chief Financial Officer, tel: 08-585 52040 eller 070- 627 65 92 Hans-Olof Karlsson, Informationsdirektör, tel: 08-585 52279 eller 070- 547 12 50 Annica Gerentz, IR-ansvarig, tel: 08-585 52204 eller 070-398 42 09 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC har en årlig omsättning på ca 40 Mdr SEK. Antalet anställda är ca 25 000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00500/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00500/bit0003.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar