Jan Sjöqvist lämnar som VD i NCC

Jan Sjöqvist lämnar som VD i NCC Styrelsen i NCC och företagets VD Jan Sjöqvist har funnit att tidpunkten ur företagets synvinkel nu är lämplig för ett VD-byte. Jan Sjöqvist har tillhört koncernledningen i NCC i 16 år och varit VD i närmare 8 år. Han har under sin tid som VD framgångsrikt utvecklat NCC från ett svenskt byggbolag med sidoverksamheter till ett ledande och fokuserat nordiskt bygg- och fastighetsutvecklings-företag. En strategisk inriktning, som bl.a. innebär ökad specialisering och satsning på verksamheter med högre förädlingsvärde, fastställdes under hösten. Närmare hälften av NCC:s omsättning kommer nu från verksamheter utanför Sverige och koncernen har vuxit med c:a 20 % per år under de senaste fem åren. Härigenom har en stark strategisk plattform skapats. "Jan Sjöqvist har varit en framgångsrik VD. Eftersom bolaget nu går in i en ny fas och vi är inne i en bra konjunktur har styrelsen ändå tillsammans med Jan Sjöqvist enats om att det är lämpligt med ett VD- skifte nu", säger NCC:s styrelseordförande Hans Larsson. En process har inletts för att finna en lämplig efterträdare. Jan Sjöqvist kvarstår i sin befattning till dess en ny VD finns på plats. NCC AB Styrelsen För ytterligare upplysningar hänvisas till: NCC:s styrelseordförande Hans Larsson, tfn 08-655 2262 NCC:s VD Jan Sjöqvist, tfn 08-655 2278 Denna och tidigare pressreleaser finns även på www.ncc.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00070/bit0001.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar