Konkurrensverkets rapport bekräftar NCCs utredning

Konkurrensverkets rapport bekräftar NCCs utredning Kommentar av NCCs VD Alf Göransson med anledning av Konkurrensverkets stämningsansökan mot företag som misstänks för olagligt kartellsamarbete i asfaltbranschen: - Konkurrensverkets rapport visar i stort samma mönster som framkom i den externa utredning NCCs styrelse tillsatte direkt efter Konkurrensverkets gryningsräd och som NCC offentliggjorde den 31 januari 2002. Visserligen visar Konkurrensverkets rapport på ett större antal överträdelser av konkurrenslagen från NCCs sida än fallen från gryningsräden. Men det är uppenbart att det handlar om förgreningar från samma subkultur som det som uppdagades av NCC för drygt ett år sedan. NCC ställer sig dock frågande till ett antal av de nya överträdelserna, där faktaunderlaget är mycket knapphändigt. - NCC har sedan vi bekräftade vår delaktighet i asfaltkarteller sjösatt ett kraftfullt åtgärdsprogram för att säkerställa att NCCs medarbetare följer gällande regler. Programmet innehåller bland annat ett omfattande värderingsarbete för alla medarbetare i koncernen samt utbildning i konkurrensrätt för 1 500 av NCCs chefer. Dessutom har NCCs konkurrensrättsliga regelverk förstärkts med bindande föreskrifter med bland annat rapporteringsskyldighet om misstänkta överträdelser av konkurrenslagen. NCCs ledning vill med dessa kraftfulla åtgärder tydligt markera att NCC ska konkurrera med justa metoder - inte försöka upphäva konkurrensen. - När det gäller konkurrensskadeavgiften har vi inga kommentarer i dag eftersom vi i och med Konkurrensverkets stämningsansökan nu påbörjar en rättslig process vid Stockholms tingsrätt, som kommer att avgöra avgiftens storlek. Vi anser dock att det är positivt att Konkurrensverket utnyttjar den nya lagstiftningen och ger nedsättning av avgiften för NCC. Det är emellertid stötande för rättsmedvetandet att ett annat av företagen i kartellerna helt slipper konkurrensskadeavgift bara därför att en av centralfigurerna i kartellerna skött sina kontakter med Konkurrensverket genom detta företag. Ytterligare information: Ulf Wallin, chefsjurist NCC AB, tel 08 585 52147 eller 070 524 2180 Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00540/wkr0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar