Ledningsskiftet i NCC

Ledningsskiftet i NCC Mot bakgrund av dagens pressuppgifter vill jag lämna följande kommentar. Beträffande Jan Sjöqvists arbete som VD i NCC vill jag understryka att detta i hög grad varit inriktat på att bygga en stark strategisk position i Norden. Ett industriellt byggande måste få vara långsiktigt och är nästan alltid belastande på den kortsiktiga lönsamheten. Om genomförandet av denna strategi har styrelsen varit enig. För min egen del är det korrekt att jag lämnar mitt uppdrag som styrelseordförande i NCC vid den kommande bolagsstämman. Detta beslut har dock ingenting med NCCs inriktning att göra. Anledningen är att NCCs huvudägare Nordstjernan och jag inte är överens om med vilken grad av självständighet som ordföranden i NCC skall arbeta. Härigenom saknas en avgörande förutsättning för ett fortsatt engagemang som ordförande i NCCs styrelse från min sida. Hans Larsson Styrelseordförande ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00510/bit0001.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar