NCC bygger anläggning åt LKAB för 500 MSEK

NCC har fått i uppdrag av LKAB att bygga en anläggning för pelletsproduktion i Malmberget. Ordern är värd cirka 500 MSEK och är det största partneringprojektet hittills i Sverige.

Ordern omfattar mark- och byggnadsarbeten för LKAB i Malmberget och anläggningen, som avsevärt ökar produktionskapaciteten för pellets, kommer att uppföras i Vitåfors industriområde. Uppdraget omfattar projektering, utbyggnad av befintligt anrikningsverk, byggande av nytt kulsinterverk, uppförande av ny lossningsstation med produktsilos och lagerytor för rågods från Kiruna. Bygget startar omedelbart och pelletsproduktionen beräknas vara igång den 1 december 2006. I snitt kommer 130-140 NCC-medarbetare att arbeta med projektet. Anläggningen i Malmberget är det största projektet hittills i Sverige som genomförs i partneringform. Det innebär att beställare, entreprenör och konstruktör bildar en integrerad projektorganisation med strikta ansvarsgränser och med gemensamma incitament för uppfyllandet av projektets målsättning. Orderanmälan sker i fjärde kvartalet 2004. Ytterligare information: Peter Gjörup, regionchef, NCC Construction, Region Norrland, tel 0920 734 47 eller 070 688 33 00 Thomas Stenvall, chef tung industri, NCC Construction, Region Norrland, tel 0920 734 23 eller 070 687 34 23. Ulf Thorné, presschef NCC AB, 08 585 523 46 eller 070 214 77 27

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar