NCC bygger delar av Citytunneln i Malmö för 1,5 Mdr SEK

NCC bygger delar av Citytunneln i Malmö för 1,5 Mdr SEK NCC har fått i uppdrag att utföra två etapper av Citytunneln i Malmö. Beställare är Citytunnelprojektet inom Banverket och det totala ordervärdet för de två delarna är cirka 1,5 Mdr SEK. NCC har fått i uppdrag att bygga dels nya Malmö Central Nedre och dels sträckan Hyllie - Vintrie. - Vi lyckades få två av tre uppdrag. Det är ett styrkebesked och visar att Banverket har förtroende för NCCs förmåga att leverera stora och komplexa anläggningsprojekt, säger Olle Ehrlén, vice vd i NCC AB och chef för NCC Construction Sverige. Malmö Central Nedre omfattar bland annat en ramp från bangårdsområdet som övergår i en tunneldel med station. Dessutom ingår kajkonstruktioner, en ny bro över Suells kanal och omfattande ledningsomläggningar. Kontraktssumman för Malmö Central Nedre uppgår till 1,2 Mdr SEK och arbetet påbörjas under våren 2005 och beräknas vara klart 2009. Uppdraget på sträckan Hyllie - Vintrie omfattar cirka fyra km terrassering för järnväg, lednings- och vägomläggningar och betongarbeten, såsom sju broar, tunnlar och tråg. Kontraktet är värt cirka 300 MSEK och byggstart sker under våren 2005 med färdigställande 2007. Projektets genomförande förutsätter en godkänd miljöprövning. Ytterligare information: Göran Landgren, vice vd, NCC Construction Sverige, tel 08 585 523 60 eller 070 595 07 30 Sture Östlund, regionchef, Region Syd, NCC Construction Sverige, tel 040 31 72 64 eller 070 579 01 91 Ulf Thorné, presschef, NCC AB, tel 08 585 523 46 eller 070 214 77 27 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2003 en omsättning på 45 Mdr SEK och 24 000 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/11/20041111BIT21150/wkr0001.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar