NCC bygger kyllager åt Arla i Jönköping för 120 MSEK

NCC bygger kyllager åt Arla i Jönköping för 120 MSEK NCC har fått i uppdrag av Arla Foods att göra ny- och ombyggnad av Arlas kyllager i Jönköping. Ordervärdet är ca 120 MSEK. Nybyggnadsdelen av projektet omfattar ca 8.000 kvm. NCC har tidigare fått beställning på grundläggningsentreprenaden, ett arbete som pågår. Överbyggnaden och entreprenaden ska färdigställas i etapper och vara helt klar i mars 2003. Ca 50 personer kommer att arbeta i projektet. Arla Foods investering bygger på ett nytt koncept för kundfokusering av varusortimentet. Kyllagret i Jönköping är tänkt att fungera som referensanläggning för detta koncept. NCC färdigställde i september 2001 nybyggnaden av Arla Foods ostlager i Götene. Projektet genomfördes i enlighet med ett samverkansavtal. - Det är glädjande att vi får förnyat förtroende av Arla Foods på ytterligare en samverkansentreprenad. Med ett samverkansavtal, där båda parter tar aktiv del i den slutliga utformningen, skapar vi de bästa förutsättningarna för projektet, säger entreprenadchef Sven-Åke Bergquist, NCC Entreprenad Sverige. Ytterligare information: Sven-Åke Bergquist, entreprenadchef NCC Entreprenad Sverige tel 036-30 16 38 Gisela Lindstrand, presschef NCC AB tel 08-585 52346 eller 070-392 9500 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se NCC är ett av Norden ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC har en årlig omsättning på ca 40 Mdr SEK. Antalet anställda är ca 25 000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00570/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00570/bit0001.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar