NCC bygger lokaler i norska Asker för 141 MSEK

NCC Construction AS har undertecknat ett avtal med Briksdalen Eiendom om att uppföra nya kontors- och affärslokaler på Slependen i Asker kommun. Projektet värderas till cirka 141 MSEK (131 MNOK) och genomförs delvis som partneringprojekt.*

Arbetet med projektet startar senast den 3 januari 2005 och byggtiden beräknas bli 22 månader. Projektet omfattar totalt 38 000 kvm. En garageanläggning i tre våningsplan utgör cirka 23 100 kvm och kontors- och affärslokaler i två plan utgör resterande 14 900 kvm. Samarbetsformen NCC Partnering är på stark frammarsch i Norge. NCC har de senaste 18 månaderna tecknat rena partneringavtal till ett värde av drygt en miljard SEK. *Partnering innebär att beställare, entreprenör och konstruktör bildar en integrerad projektorganisation med strikta ansvarsgränser och med gemensamma incitament för uppfyllandet av projektets målsättning. Ytterligare information: Tommy Helgerud, chef Region Bygg Oslo, NCC Construction Norge, tel +47 952 79 009 Øyvind Kvaal, chef Kommunikation och Samhällskontakter, NCC Construction Norge, tel. +47 900 76 910 Ulf Thorné, presschef, NCC AB, tel +46 585 523 46, +46 70 214 77 27

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar