NCC bygger medicinskt utbildningscentrum i Göteborg för 130 miljoner

NCC bygger medicinskt utbildningscentrum i Göteborg för 130 miljoner NCC har erhållit första etappen kring uppförandet av det nya medicinska utbildningscentrum som nu utvecklas vid de gamla Annedalsklinikerna i Göteborg. Samtidigt pågår projektering för resterande etapper i samarbete mellan beställaren HIGAB i Göteborg och entreprenören NCC. 2 Hela projektet omfattar åtta byggnader om totalt 17.000 m . Av dessa är tre byggnader nyproduktion och fem byggnader ombyggnad. Totalt rör det sig om en möjlig byggproduktion på cirka 130 miljoner för generalentreprenören NCC AB. Vid det nya Medicinska Utbildningscentrumet kommer bland annat att bedrivas sjuksköterskeutbildning, och hyresgästen är Göteborgs Universitet, Medicinska Fakulteten. Entreprenadformen är konstruerad med ett incitament, vilket i princip innebär att beställare och entreprenör samarbetar med optimal öppenhet mot en gemensam ekonomisk riktpunkt. Eventuella besparingar eller fördyringar fördelas enligt en förutbestämd modell. I bedömningsgrunden för upphandlingen har beställaren, förutom priset, även vägt in områden som projektorganisation och kompetens, kvalitetssäkring, miljöledning, ekonomi samt tider och system för uppföljning av tidplaner. Byggprojektet, som trots sin storlek skall vara färdigt den 1 december 2001, kommer ställa stora krav på entreprenörens kapacitet och kommer att sysselsätta 13 tjänstemän samt 60-70 egna yrkesarbetare. Ytterligare upplysningar lämnas av NCC Hus i Göteborgs affärschef Jan Månsson, tfn 031-771 50 00 samt projektchef Lennart Ågren, tfn 0705-40 93 06. Denna och tidigare pressreleaser finns även på www.ncc.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00730/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar