NCC bygger om delar av riksväg 40 i Ulricehamn

NCC bygger om delar av riksväg 40 i Ulricehamn NCC har fått i uppdrag att bygga om delar av riksväg 40 i Ulricehamn till 2+1 väg. Beställare är Vägverket och ordern är värd cirka 66 MSEK. Objektet ingår i Vägverkets satsning för ökad trafiksäkerhet på 13- metersvägar. Vägen som berörs är 26 kilometer lång och går mellan från Västra Brunn, förbi Ulricehamn och till Smålands länsgräns. Vägavsnittet har varit mycket olycksdrabbat och är också hårt trafikerat av tunga långtradare. Nu byggs vägen om till en så kallad 2+1 väg med vajerräcke. Detta innebär att man växelvis har två respektive ett körfält i körriktningen. Korsningar längs sträckan kommer att också att byggas om. Dessutom bygger man nya ersättningsvägar parallellt med riksväg 40, för att minimera antalet utfarter. - Den största utmaningen för oss är att arbeta mitt i befintlig trafik och samtidigt garantera säkerheten, både för våra anläggningsarbetare och vägens trafikanter , säger entreprenadchef Jan Erik Svedberg. Arbetena har påbörjats omgående och ska vara färdigställda vid november månads utgång i år. Cirka 40 personer kommer att arbeta med projektet. Ytterligare information: Jan Erik Svedberg, entreprenadchef, NCC Construction Sverige AB, region Väst, tel. 033-20 25 25 eller 070-621 77 12 Lars O. Carlsson, informationschef, NCC Construction Sverige AB; region Väst, tel. 031-771 52 05 eller 0706-52 21 36. Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00670/wkr0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar