NCC bygger spårkorsning i Malmö för 106 MSEK

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag att bygga en planskild spårkorsning i Arlöv, strax norr om centrala Malmö. Beställare är Banverket och ordern är värd drygt 106 MSEK.

Eftersom tåg i Sverige går i vänstertrafik, medan danska tåg kör i högertrafik, måste tågen mellan de två länderna byta spår. Ett byte som måste ske planskilt på grund av den intensiva trafiken. Den planskilda spårkorsningen ska byggas vid Sege industriområde, mellan den Inre ringvägen och Lommavägen i Arlöv strax utanför centrala Malmö. Uppdraget omfattar mark- och betongarbeten såsom en 210 meter lång betongtunnel för två järnvägsspår plus anslutande tråg på totalt 210 meter. Dessutom ingår cirka 500 meter långa stödmurar och 450 meter bullerskyddsskärmar. I övrigt ingår bland annat pumpstationer, markarbeten för järnvägsspår, ny serviceväg och planteringsarbeten. Projektet startar omedelbart med projektering och produktionen förväntas vara igång den 1 april 2004. Tunneln och markarbetena för spår som leder till tunneln ska färdigställas till årsskiftet 2006/2007. Hela projektet, inklusive markarbeten för järnvägsspår över tunneln, beräknas vara helt slutfört till september 2008. NCC räknar med att projektet i genomsnitt kommer att sysselsätta 35-40 medarbetare. Ytterligare information: Sture Östlund, regionchef, NCC Construction Sverige, Region Syd, 040-317264 eller 070-5790191 Tor Wolgast, affärschef, NCC Construction Sverige, Region Syd, 0470-35504 eller 070-579 01 04 Ulf Thorné, presschef, NCC AB, 08-585 523 46 eller 070-214 77 27

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar